Sagsbehandlingsfrister - Social & Handicap

Sagsbehandlingsfrister på området for voksne med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte.

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandling af sager på det sociale område. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning, til der senest skal være truffet afgørelse.

Kan kommunen ikke overholde fristen, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar. 

Fristerne gælder også for klagesager, som Ankestyrelsen har hjemvist til ny behandling i kommunen. 

Læs mere om det typiske forløb i sager der har en frist på over 30 arbejdsdage. 

Op til 10 arbejdsdage:

 • Individuel befordring (lov om social service § 117)

Op til 20 arbejdsdage:

 • Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold (lov om social service § 84)
 • Hjælp til behandling (lov om aktiv socialpolitik § 82)

Op til 30 arbejdsdage:

 • Socialpædagogisk støtte, f.eks. bostøtte (lov om social service § 85)
 • Ledsagelse 15 timer om måneden (lov om social service § 97)
 • Kontaktpersoner til døvblinde (lov om social service § 98)

Op til 40 arbejdsdage:

 • Merudgifter (insulinkrævende diabetes) (lov om social service § 100)
 • Behandling (lov om social service § 102)
 • Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)
 • Aktivitets- og samværstilbud (lov om social service § 104)

Op til 60 arbejdsdage:

 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (lov om social service § 96)
 • Merudgifter (øvrige) (lov om social service § 100)
 • Botilbud – midlertidige (lov om social service § 107). Afgørelsen kan indebære, at du kommer på venteliste. Fristen vedrører den tid, der maksimalt må gå, til der skal være truffet en afgørelse og ikke indtil du flytter ind i selve botilbuddet.

Op til 90 arbejdsdage:

 • Botilbud – længerevarende (lov om social service § 108). Afgørelsen kan indebære, at du kommer på venteliste. Fristen vedrører den tid, der maksimalt må gå, til der skal være truffet en afgørelse og ikke indtil du flytter ind i selve botilbuddet.
   

Procesbeskrivelser

Under Dokumenter kan du læse mere om forløbet, når Social & Handicap behandler sager med varighed på 30 arbejdsdage og opefter.