Det gode liv - i nye rammer

Boliger og øvrige tilbud til såvel børn som voksne med særlige behov skal være tidssvarende og fleksible i størrelse og indretning. Moderniseringsplanen ”Det gode liv - i nye rammer” arbejder konkret med om- og udbygning af Bank-Mikkelsensvejområdet.

I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen Perspektivplanen, som udstikker retningen for den langsigtede udvikling af social- og specialundervisningsområdet i kommunen. Et centralt element i virkeliggørelsen af disse bærende principper er at tilpasse og videreudvikle de fysiske rammer på de mange sociale institutioner, bo- og dagtilbud, så de modsvarer nutidens og fremtidens behov. 

"Det gode liv - i nye rammer" er moderniseringsplanen, der skal munde ud i nogle en række konkrete byggeprojekter.

På hjemmesiden detgodeliv.gentofte.dk kan man følge fremdriften i projektet. 

Hvis du vil vide mere om Det gode liv - i nye rammer, kan du kontakte projektgruppen på detgodeliv@gentofte.dk.

 

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986144,