Kvalitet og service

Er du voksen med et handicap, pårørende eller sagsbehandler kan du på denne side læse mere om serviceniveauet i Gentofte Kommune.

Du kan få indblik i retningslinjerne for tildeling af hjælp samt få viden om indholdet og omfanget af den hjælp og støtte, der gives på Gentofte Kommunes tilbud til voksne med handicap, sindslidelser eller socialt udsatte.

Tildeling af hjælp sker med afsæt i VoksenUdredningsMetoden (VUM). I pjecen "Hvorfor og hvordan? - VoksenUdredningsMetoden (VUM)" kan du læse om, hvad VUM er, og hvordan metoden bruges i forhold til dig som borger. Du kan også se de to korte animationsfilm, der med udgangspunkt i karakteren ’Jakob’ illustrerer den proces og det samarbejde, en borger skal deltage i, hvis de skal have hjælp fra kommune.

På siden finder du også:

  • Sagsbehandlingsfrister for, hvornår borgeren kan forventes svar på sin ansøgning
  • Kvalitetsstandarder, der beskriver serviceniveauet for tildeling af hjælp og støtte
  • Ydelsesbeskrivelser, der beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, der leveres på hvert tilbud
  • Serviceniveau for brugerbetaling på tilbuddene
  • Den seneste tilsynsrapport for hvert af tilbud
  • Standardkontrakt, der udarbejdes mellem bestiller og udfører ved køb af pladser
  • Moderniseringsplanen "Det gode liv - i nye rammer" for udviklingen af de fysiske rammer for sociale institutioner, bo- og dagtilbud

Under "Bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud i Gentofte Kommune" kan du mulighed for at søge og læse mere om tilbud målrettet voksne med handicap og sindslidelse. Du finder takster for de enkelte tilbud på tilbudsportalen.