Hvis du vil vide mere

For dig, der vil vide mere om flygtninge og integration. Vi har samlet en række nyttige links, som kan bruges uanset, hvilken indgang du har til emnet.

Der findes flere forskellige hjemmesider om flygtninge og integration i Danmark. Her kan du også finde information på engelsk.

Til flygtninge

Fælles viden – bedre integration. Offentlige organisationer, myndigheder og frivillige organisationer står bag.

www.bedreintegration.nu

Portal for nye borgere, virksomheder og offentlige myndigheder m.fl. Drives af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dk

Refugees Welcome er en selvstændig forening, som primært arbejder med at yde rådgivning til asylansøgere, som bor i asylcentrene.

www.refugeeswelcome.dk

Generelt

Vidensportalen integrationsviden er et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Integrationsviden blev etableret som en del af indsatsen Viden der virker. Drives af Socialstyrelsen.

www.integrationsviden.dk

Det nationale integrationsbarometer
Integrationsbarometeret, der er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, synliggør mål for integrationsindsatsen og viser udviklingen mod målene – både i landet som helhed og i de enkelte kommuner.

Link: http://integrationsbarometer.dk/

Samling af relevante fakta og informationer om flygtninge i Danmark. Siden er henvendt til alle, der interesserer sig for flygtninge – frivillige, journalister, fagfolk, studerende, politikere – og ikke mindst flygtninge selv. Udgangspunktet er respekt for Flygtningekonventionen og flygtninges rettigheder.

www.refugees.dk

FAQ om flygtninge i Gentofte

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om flygtninge og integration i Gentofte

Hent FAQ om flygtninge og integration i Gentofte

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,