Frivillig indsats for flygtninge

Som frivillig i Gentofte Kommune, kan du deltage i en lang række aktiviteter, der er med til at styrke integrationen af flygtningene i det danske samfund.

Madklubben Hellerupvej 22

Du kan blandt andet hjælpe med lektiehjælp, tøjindsamlinger, infoaftener, sprogtræning og andet.

Derudover bridrager du til at øge forståelsen mellem forskellige kulturer og møder samtidig nye mennesker.

Gentofte Kommune samarbejder med en række frivillige foreninger og organisationer, hvor du kan henvende dig, hvis du ønsker at tilbyde frivillighjælp:

Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte

Centerets frivillige integrationsarbejde indebærer bl.a.

 • Sprog- og samtaletræning
 • Kvindenetværk
 • Formidle kontakt til andre foreninger og organisationer, som arbejder med integration af flygtninge.

Du kan henvende dig til centeret, hvis du fx:

 • Ønsker at høre mere om mulighederne for frivilligt engagement
 • Har en ide til en ny forening eller aktivitet
 • Vil deltage i centerets egen aktiviteter.

 

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 9-16

Tlf. 39 40 46 48

Mail: kontor@frivilligcentergentofte.dk

Du er altid velkommen til at komme forbi centret i åbningstiden. Hvis du vil være sikker på, at få mulighed for en samtale om fx et frivilligt engagement, så lav gerne en aftale på forhånd.
Tilsvarende kan foreninger, kommunale institutioner/aktiviteter og erhvervsliv henvende sig, hvis de ser mulige samarbejdsflader.

Du kan læse mere om Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte på deres hjemmeside.

Venligboerne - Gentofte og omegn

Venligboerne er en ny Facebook-gruppe, der rækker en hjælpende hånd ud til flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune. Facebookgruppen består af borgere, som byder flygtninge velkommen til Danmark. Deres frivillige arbejde har ingen forbehold. Eksempler på tiltag i gruppen:

 • Sparring til udarbejdelse af CV
 • Fremskaffe møbler, køkkenting, tøj, legetøj, mv.
 • Lære flygtninge at cykle
 • Samvær, netværk og samtaler.

Alle er velkomne til at deltage i gruppen, stille spørgsmål og komme med ideer til aktiviteter.

Læs mere og meld dig ind via Venligboerne i Gentofte og Omegns egen Facebookgruppe.

Røde Kors Gentofte

Frivillige i Røde Kors Gentofte hjælper bl.a. at koordinere frivillige værger og med lektiehjælp i Ungdommens Røde Kors. Deres frivillige arbejde indebærer også:

 • At være værge til en ung, uledsaget flygtning
 • At være netværksperson for en ung, uledsaget flygtning.

Hvis du har lyst til at være frivillig værge eller netværksperson for en ung, uledsaget flygtning, så kontakt:
Pia Kjølhede, tlf. 22 65 65 10 / pia.kjoelhede@rodekors.dk 

Læs mere på Røde Kors Gentoftes egne hjemmeside.

Netværkshuset

Netværkshuset er et møde- og aktivitetshus for flygtninge/indvandrere og frivillige i Gentofte Kommune med det formål at støtte flygtninges optagelse og integration i det danske samfund.

 

Netværkshuset er en del af Dansk Flygtningehjælps frivillignet og har et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, Integrationsrådet, Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte, kirkerne i Gentofte, Sct. Lukas Stiftelsen og forskellige idrætsklubber og foreninger.

Netværkshusets frivillige arbejde indebærer bl.a.:

 • Sprogtræning
 • Lektiehjælp
 • Støtte og kontakt i forhold til myndigheder
 • Formidling af kontakt til danske kontaktpersoner og kontaktfamilier
 • Indføring i fritidsnetværk.  
 • Ture i dansk natur og kultur
 • Oplysende møder og fester    

Netværkshusets adresse:

Ericavej 149,
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 05 75
Mail: koordination@netvaerkshuset.dk

Kontakt til Netværkshuset:

Formand Lise Høyrup, mail: lisejh@hotmail.com

Næstformand Nasrin Salem, tlf. 20183428, mail:nasrinsalem@hotmail.com

Daglig koordinator Melia Koutina Nielsen

Hjemmeside: Netvaerkshuset.dk

Facebook: netvaerkshuset

Åbningstider

Mandag, onsdag og torsdag kl. 16-20

Tirsdag kl. 16-18

Lørdag kl. 14-17

1. fredag i måneden fællesspisning og hygge kl. 18-21

Netværksgruppen er repræsenteret i Integrationsrådet.

Læs mere om Integrationsrådet 

Åben rådgivning til flygtninge

Netværkshuset arbejder for en positiv modtagelse af flygtninge, der kommer til Gentofte Kommune og at støtte flygtningene med at lære dansk og finde sig til rette i det danske samfund.

Åbningstider

Mandag, onsdag og torsdag kl. 16-20
Tirsdag kl. 16-18

Åben rådgivning

Hver torsdag mellem kl. 16.30-18 er der åben rådgivning, hvor medarbejdere fra Gentofte Kommune deltager.

Du kan læse mere på Netværkshusets hjemmeside.

Bolig til flygtninge

Derudover har du også mulighed for privat at udleje en bolig til flygtningene. Læs om boligudlejning til flygtninge.

Foto: Madklubben HE-22, Netværkshuset.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,