Sagsbehandlingsfrister - Pleje & Sundhed

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning hos Pleje & Sundhed?

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandling af ansøgninger på det sociale område.Fristerne nedenfor gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning, til vi senest skal have truffet afgørelse. Kan vi ikke overholde fristen, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Fristerne gælder også for klager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen tage stilling til sagen igen (dvs. hvor sagen er hjemvist til ny behandling i kommunen).

Sagsbehandlingsfrister - hvor længe må vi højst være om at behandle din sag?

Sagsbehandlingsfristen afhænger af, hvad du søger om.

Fristen er op til 3 arbejdsdage, hvis du søger om:

 • Personlig hjælp fx:
  • Til at komme i bad, klæde dig på og til toiletbesøg.
  • Hjælp til mad og drikke
 • Træning af dine færdigheder inden du får hjælp
 • Madservice - hvis du har behov for at få din mad leveret
 • Afløsning/aflastning i hjemmet
 • Genoptræning
 • Plejevederlag som er en økonomisk ydelse, hvis du passer en døende pårørende

Har du akut behov for personlig hjælp og pleje, sættes det i gang inden for et døgn.

Lovgrundlag: Lov om Social Service §§ 83 – 84 (personlig hjælp, træning af færdigheder, madservice, aflastning), § 86 (genoptræning) og §§ 119 – 122 (plejevederlag).

Fristen er op til 10 arbejdsdage, hvis du søger om:

 • Praktisk hjælp til fx rengøring og tøjvask
 • Træning af dine færdigheder inden du får praktisk hjælp
 • Indkøbsordning
 • Dagcenter og daghjem
 • Midlertidigt ophold/aflastningsophold
 • Individuel transport (befordring)
 • Plejeorlov – en økonomisk ydelse, hvis du passer en handicappet eller alvorligt syg pårørende

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 79 (dagcentre og daghjem), §§ 83 – 84 (praktisk hjælp, træning af færdigheder, indkøbsordning, dagcenter og daghjem, midlertidigt ophold), § 117 (individuel befordrning), § 118 (plejeorlov).

Fristen er op til 15 arbejdsdage, hvis du søger om:

Genbevilling af personlige hjælpemidler (også kaldet kropsbårne hjælpemidler), dvs. hvis der er tale om en genbevilling af et hjælpemiddel, du har fået tidligere.

Det kan fx være kompressionsstrømper, skinner, bandager, ortopædisk fodtøj mv.

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 112

Fristen er op til 20 arbejdsdage, hvis du søger om:

 • Hvis du søger om selv at ansætte egen hjælper
 • Hjælpemidler, som du låner af kommunen*. Det kan fx være:
  • Forbrugsgoder, der fungerer som hjælpemiddel, fx 3-hjulet el-køretøj
 • Boligindretning – mindre ændringer
 • Ældrebolig
 • Beskyttet bolig (Plejebolig med hjemmehjælp)
 • Plejehjem (Plejebolig med fast personale)

*Fristen gælder for standardhjælpemidler, dvs. typisk hjælpemidler, der ikke kræver særlig individuel tilpasning. Hvis der er brug for at hjælpemidlet bliver tilpasset dig, er fristen 40 arbejdsdage.

Lovgrundlag: Lov om Social Service §§ 94 – 95 (egen hjælper), §§ 112 – 113 (hjælpemidler og forbrugsgoder), § 116 (boligindretning), §192 (ældrebolig), §192 (plejebolig med hjemmehjælp), samt Lov om Almene Boliger § 5 stk. 2 (ældre- og plejeboliger).

Fristen er op til 30 arbejdsdage, hvis du søger om:

Personlige hjælpemidler (også kaldet kropsbårne hjælpemidler). Det kan fx være:

 • Ortopædisk fodtøj og –indlæg
 • Skinner og bandager
 • Diabeteshjælpemidler
 • Proteser og parykker
 • Kompressionsstrømper (Støttestrømper)
 • Stomihjælpemidler

Pleje- og ældrebolig i Gentofte Kommune for borgere, der i dag bor i en anden kommune:

 • Ældrebolig
 • Beskyttet bolig (Plejebolig med hjemmehjælp)
 • Plejehjem (Plejebolig med fast personale)

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 112 (personlige hjælpemidler) og § 192 (ældre og plejeboliger) samt Lov om Almene Boliger § 5 stk. 2.

Fristen er op til 40 arbejdsdage, hvis du søger om:

Hjælpemidler og forbrugsgoder, der tilpasses til dig. Det kan fx være specialtilpasning af kørestol eller el-kørestol, eller en el-scooter.

Forbrugsgode betyder, at det er produkter, der kan købes i en almindelig butik, men som i nogle tilfælde fungerer som et hjælpemiddel for borgeren.

Lovgrundlag: Lov om Social Service §§ 112 og 113. 
 

Fristen er op til 100 arbejdsdage, hvis du søger om:

 • Støtte til køb af handicapbil

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 114

Fristen er op til 130 arbejdsdage, hvis du søger om:

 • Boligindretning – større ændringer / ombygninger, hvor der kræves brug af arkitekt

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 116