Pasning af nærtstående, som er døende

Hvis du i en periode har behov for at passe en døende nærtstående, har du mulighed for at få plejevederlag.

Du kan få udbetalt økonomisk godtgørelse (plejevederlag), hvis du i en periode har behov for at passe en nærtstående, som er døende.

Det er en forudsætning, at den nærtstående ønsker at blive passet af dig.

Pengene udbetales til dig, hvis du har tabt arbejdsfortjeneste eller ret til sygedagpenge. Beløbets størrelse (vederlaget) kan højest udgøre 1½ gange dagpengesatsen.

Du søger om plejevederlag i den kommune, hvor den nærtstående har folkeregisteradresse. Hvis det er i Gentofte Kommune, skal du kontakte Visitationen i Pleje og Sundhed på telefon 78 76 75 33.

Der kan gå op til 3 arbejdsdage, fra du har søgt om plejevederlag, til vi har truffet en afgørelse.

Du kan læse mere om plejevederlag samt andre muligheder for pasning af nærtstående i kommunens servicebeskrivelse (se nederst på siden) og på borger.dk.