Dagcentre og daghjem

Aktiviteter, samvær og fællesskab for ældre

I værkstedet på Tværbommen

Bor du eller din pårørende i egen bolig, dvs. ikke i plejebolig, og har du (din pårørende) brug for støtte til at deltage i aktiviteter og socialt samvær, kan dagcenter eller daghjem være en god mulighed. Kritteriet for at komme på dagcenter er, at du har brug for støtte til at deltage i aktiviteter og socialt samvær.  

Gentofte Kommune har to dagcentre, Vennerslund og Tværbommen.

Hvis du bor hjemme og har et større fysisk og/eller psykisk handicap eller en demenssygdom, har du mulighed for at komme på daghjem en eller flere dage om ugen.

Daghjemspladserne i Gentofte er i Rygårdcentret, Niels Andersens Vej 22, 2900 Hellerup 

Dagcenter

På dagcentret kan du deltage i forskellige aktiviteter, fx sang, musik, gymnastik, højtlæsning af avis, kreative aktiviteter og hyggeligt socialt samvær med andre. Der er også ture ud af huset, fx udflugter til skov, museer og ferietur. Medarbejderne sikrer, at alle får den hjælp, de har brug for, og arbejder ud fra principper om hjælp til selvhjælp. Som gæst kan du komme en eller flere gange ugentligt på faste dage. Du har medindflydelse på aktiviteterne, og du bliver inddraget i fx planlægning af udflugter og andre aktiviteter.

Formålet med at komme på et dagcenter er, at du har en aktiv dagligdag, hvor du har mulighed for at bruge bl.a. dine sociale ressourcer og dine færdigheder. Der er mulighed for kørsel til og fra dagcenter, hvis du ikke selv kan stå for transporten. Der er egenbetaling for at benytte dagcenter og transport. Se priser for at benytte dagcenter her

Hvordan kommer du i dagcenter

Du er velkommen til at kontakte Pleje & Sundhed på tlf. 3998 0583 - tast 4, hvis du vil vide mere eller søge om at komme på dagcenter. Vi vil så vurdere, om du er egnet til dagcenter. Der kan gå op til 10 arbejdsdage, fra du har søgt om dagcenter, til vi har behandlet din ansøgning.

Daghjem

Daghjemmet adskiller sig fra dagcentrene ved at være særligt velegnet, hvis du har brug for ekstra støtte i hverdagen. Daghjem foregår i dagtimerne.

På daghjem møder du andre ældre, der er forskellige former for aktiviteter, du kan være med i, og du kan få personlig og praktisk hjælp af pesonalet. Se mere i pjecen (link nedenfor).

Der er mulighed for en kørsel til og fra daghjemmet. Der er en egenbetaling på ophold og kørsel, se mere her. Har du helbredstillægskort kan du få tilskud til betalingen.

Hvordan kommer du i daghjem?

Du skal kontakte Pleje & Sundhed, Boligvisitationen på telefon 3998 0583 - tast 4 eller tale med din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske, hvis du tænker, at daghjem er noget for dig. Hvis du er pårørende, er du også meget velkommen til at kontakte os. Der kan gå op til ti arbejdsdage, fra du har søgt om daghjem, til vi har behandlet din ansøgning.

Hvis det drejer sig om en person med demens, kan demensteamet hjælpe dig som pårørende med råd og vejledning. Du er velkommen til at ringe til demensteamet på tlf. 39 98 65 55 på hverdage mellem klokken 8.30 og 10.