Lån af lokaler, haller og udendørsarealer

Der er mange forskellige muligheder for at låne lokaler og udendørsarealer til foreningsaktiviteter i Gentofte Kommune.

Med henvisning til Folkeoplysningsloven er det muligt at låne skolernes lokaler til undervisningsformål og idræt- og foreningsaktiviteter.

Kommunen udlåner skolernes lokaler, gymnastiksale og boldbaner samt idrætsanlæggenes haller og sale. Lokaliteterne udlånes til undervisning, idræt og foreningsaktiviteter.

Hvem kan låne lokaler?

For at kunne låne lokaler skal man være en forening med vedtægter eller aftenskole/oplysningsforbund, som er hjemmehørende i Gentofte Kommune og godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Læs mere om hvordan du stifter en forening i kommunen.

Hvor kan der lånes lokaler?

Der kan lånes lokaler i mange forskellige anlæg i Gentofte Kommune. Se overblikket over lokaler i Foreningsportalen under menupunktet Guides og Links.
Alle lokaler der fordeles står under de fire underudvalg i Facilitetsudvalget som er hhv.: 

  • Indendørsudvalget (Haller og sale)
  • Græsudvalget (Fodboldbaner mm.)
  • Isudvalget (Ishallerne)
  • Vandudvalget (Svømmehallerne)

Læs mere om Facilitetsudvalget og dets arbejde med fordeling af lokaler og tider

Hvornår kan lokalerne lånes?

Sæsonen 2020/21 løber fra mandag d. 10. august 2020 til og med søndag d. 20. juni 2021. Nogle anlæg har kortere perioder, f.eks. nogle af skolernes lokaler kan lånes i perioden den 1. september til 31. maj. Detaljer om de forskellige anlæg, f.eks. åbningstiderne og lukkedage fremgår også af ovennævnte overblik i Foreningsportalen.

 

Hvordan søger man om lån af lokaler?

 

Lokaleansøgningen skal foregå i Foreningsportalen.

Log på Foreningsportalen og følg "Vejledning i lokaleansøgning"

 

Du skal være oprettet i Foreningsportalen for at kunne logge på. Er du i tvivl om du/din forening er oprettet skriv mail til foreningsportalen@gentofte.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for lån af lokaler og boldbaner for et helt skoleår eller en sæson er den 15. marts 2020.

 

Ansøgere, som benytter lokaler og sale i nuværende sæson, vil automatisk få tilsendt en oplysningsmail for sæson 2020/21.

Tilgængelighed

Læs om den fysiske tilgængelighed i Gentofte Kommunes ejendomme via GodAdgang.dk 

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund,