Sammen om kulturen

Kultur binder os sammen og er en del af vores hverdag. I Gentofte samarbejder borgere, foreninger, kulturinstitutioner, kommunen og andre aktører om at skabe et kulturliv, der udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.

Gentoftes første kulturpolitik, Sammen om kulturen, blev vedtaget i juni 2018. Politiken er udarbejdet af borgere og politikere i samarbejde i et opgaveudvalg og den rummer en vision, fire kerneværdier og en række principper, som sætter retning for området.

Gentoftes kulturliv skal være præget af fællesskaber, der skal være gode rammer og muligheder for alle, der har kulturel virkelyst. Vi vægter kultur, der danner – for alle generationer gælder det, at vi dannes, når vi møder kultur der skaber undren, nysgerrighed og refleksion.

Gentofte er en levende by, hvor kulturen trives i kulturinstitutioner, i byrum, i skoler og dagtilbud, i parker og der, hvor vi færdes.

Du kan følge kulturinstitutioner, festivaler og særindsatser i sidemenuen - og få overblik over alle aktuelle kulturoplevelser her på gentofte.dk/kalender.

Læs kulturpolitikken Sammen om kulturen her.  

Læs om opgaveudvalgets arbejde med den nye Kulturpolitik

Ansvarlig for siden:

Kultur og Oplevelser
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, ,