Tilbud i foreninger og aftenskoler

I Gentofte Kommune har foreninger og aftenskoler en række tilbud til borgere med funktionsnedsættelse, handicap og andre særlige behov. Nogle af tilbuddene retter sig mod specifikke funktionsnedsættelser, mens andre kan bruges af alle.