Kommunale tilbud

Gentofte Kommune organiserer forskellige tilbud til borgere i alle aldre med funktionsnedsættelser, handicap eller andre særlige behov.

Aktiv Ferie 

I forbindelse med Aktiv Ferie (Sommer, Efterår og Vinter) er der en velfungerende støtteordning, hvor deltagere med særlige behov kan få en ledsager stillet til rådighed gratis.
Ordningen er omtalt i aktivitetsfolderen og bruges af cirka fem deltagere per gang. Der udsendes katalog med aktiviteter 1½ måned inden ferierne.

Fritidscentre

Gentofte Kommunes 10 fritidscentre er for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år. Hvert center består af en fritidsklub for børn i 4.-, 5.- og 6. klasse, en juniorklub for børn og unge i 6.- og 7. klasse samt en ungdomsklub for unge i 8. klasse og op til 18 år. Aktiviteterne i fritidscentrene udvikles med og af børnene og de unge.

Klub Droslen

Klub Droslen er Center for Netværks fælles klubtilbud til borgere med nedsat psykisk/fysisk funktionsevne. Medlemmerne er cirka mellem 25 og 60 år. Her kan du mødes med andre og deltage i masser af forskellige aktiviteter, både i og udenfor klubben. Som medlem af Droslen får du blandt meget andet tilbud om fælles aftensmad, spil og hygge, udflugter, biografbesøg, koncerter, hjælp til at komme igang med IT/computer, kurser, fester og rejser både i Danmark og i udlandet.

Læs mere om Klub Droslen

Ridesti i Gammelmosen

Gentofte- og Gladsaxe Kommune har etableret en ridesti i Gammelmosen. Stien rundt om mosen er 1.800 meter lang, og det tager 25 minutter i skridt at komme rundt. Aktivitetscenteret Kellersvej i Gladsaxe har to rolige fjordheste, som institutioner for borgere med handicap kan træffe aftale om at låne.

Læs mere om Aktivitetscenteret Kellersvej.

Udlån af løbevogne

Botilbuddet Blomsterhusene har 2 løbevogne, som kan lånes af alle borger i kommune i kortere perioder f.eks. henover en weekend.
Løbevognene er købt gennem teamtvilling, som er blevet landskendt, fordi de 2 brødre har gennemført adskillige Ironman sammen.
Løbevognene kan afhentes hos administrationen på Bank Mikkelsens Vej 12 i tidsrummet 9-13, mandag- fredag