Genvejsmenu

Gentofte er visionskommune

Gentofte Kommune har indgået en ambitiøs aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om at være visionskommune. Formålet er at få endnu flere til at bevæge sig og få flere medlemmer i foreningerne.

glade børnemotionister

Gentofte Kommune er nu visionskommune og skal i perioden 2017-2022 samarbejde med DIF og DGI i et forpligtende partnerskab.

  

Formålet med at blive visionskomme er at etablere et forpligtende partnerskab, hvor parterne i perioden 2017-2022 skal arbejde for, at flere borgere bliver fysisk aktive.

 

Baggrunden for visionskommuneindsatsen er DIFs og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”. Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening

 

I samarbejde med DIF og DGI er der udarbejdet en rammeaftale, som beskriver konkrete målsætninger og de overordnede temaer. Aftalen bygger på fire af fokusområderne i Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse”: Partnerskaber, Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum, og Foreningsidræt. Fokusområdet Talentudvikling og eliteidræt er ikke en del af aftalen. Visionsaftalen ligger i naturlig forlængelse af visionen for Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik, ”Gentofte i Bevægelse”, og Gentofte Kommunes målsætning om ”En times motion for alle borgere”

 

Den overordnede ambition i visionsaftalen er:

 

At øge antallet af idrætsaktive 

 

Voksne (16-80 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, således at knap 80 pct. af de voksne mellem 16 og 80 år dyrker idræt, sport eller motion.
Børn og unge (10-15 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, således at knap 90 % af børn og unge mellem 10 og 15 år dyrker idræt, sport eller motion.

At øge antallet af foreningsmedlemmer

Antallet af medlemmer i idrætsforeningerne øges med 10% i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommunes udgangspunkt er højt, idet idrætsdeltagelsen ligger over landsgennemsnittet. Det er derfor en meget ambitiøs aftale. 

Grundlaget for aftalen er, at målsætningerne skal opnås ved indsatser forankret på tværs af organisationen i Gentofte Kommune og partnerskaber med foreninger, institutioner og private aktører.

 

Samarbejdet blev markeret ved et arrangement i forbindelse med Gentofte Sportsparks 75 års jubilæum den 29. september 2017. Medunderskrivere af aftalen er Niels Nygaard, formand i DIF, Søren Møller, formand i DGI, og Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn.

 

Visionsaftalen kan læses via link nederst på denne side. Alle interesserede henvendelser kan rettes til fritidsafdelingen.

 

Fakta om visionskommuner

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

 

Gennem samarbejde med idrættens organisationer kan Gentofte Kommune udnytte eksisterende tilbud til at understøtte målene i aftalen.

 

Nordea-fonden og TrygFonden støtter "Bevæg dig for livet"