Genvejsmenu

Idrætsordning på ungdomsuddannelser for talentfulde unge

Vil du gerne i gymnasiet eller på HF samtidig med at du fortsætter med at dyrke din idræt på eliteniveau? Så har du muligheden på Ordrup, Øregård og Gammel Hellerup Gymnasium samt på Gentofte HF.

Det kan være en udfordring for ambitiøse unge sportstalenter at få hverdagen med sport og uddannelse til at hænge sammen.

Idrætsordningerne på Øregård-, Ordrup-, Gammel Hellerup Gymnasium samt Gentofte HF har fokus på dette og giver i samarbejde med Gentofte kommune dette tilbud om at kombinere uddannelse og sport.

Forskellige ordninger

Der er mange forskellige muligheder, som du skal tage stilling til. Du kan vælge at søge optagelse som idrætselev:

  • på en toårig HF i almindelig klasse på Gentofte HF,
  • på en treårige gymnasieuddannelse i almindelig klasse på Gentofte Ordningen eller som Team Danmark elev på de tre samarbejdende gymnasier
  • på en fireårig gymnasieuddannelse i almindelig klasse som Team Danmark elev på de samarbejdende gymnasier
  • på en fireårige gymnasieuddannelse i Team Danmark klasse med særligt tilrettelagt skema

For yderligere info, se på uddannelsernes hjemmesider

Morgentræning

Dyrker du ishockey, badminton, tennis, sejlads, kajak, fægtning, basketball, svømning eller volleyball, vil du få idrætsspecifik morgentræning i klub tirsdag morgen. Vi tilstræber, at træningen ligger inden skolestart, så man som idrætselev ikke mister timer på gymnasiet. Hvis du ikke dyrker en af de nævnte idrætter, kan du stadig søge om optagelse, men du tilbydes ikke træningstilbud tirsdag morgen. Dog skal du stadig deltage i basistræningen torsdag morgen.

Som idrætselev deltager du i fysisk basistræning torsdag morgen på den skole du er kommet ind på. Her lærer du de andre idrætselever at kende og får samtidig trænet kropskernemuskulaturen, din koordination, balance og mange andre ting. Tilbuddet om basistræning er etableret i samarbejde med Team Danmark, idet den ruster dig bedre til din egen idræt og samtidig er skadesforebyggende.

Fravær

Dit sportslige fravær skal koordineres med dine lærere og idrætskoordinatoren på uddannelsen. Det forventes, at du udviser samme ambition, vilje og disciplin i forhold til skolearbejdet, som overfor din idræt. Det betyder, at du skal holde dig ajour med lektier og skriftlige afleveringer, og at du bestræber dig på at udfolde dine uddannelsesmæssige potentialer.

Fravær i basistræningen torsdag morgen registreres af morgentræneren og hvis du har for meget fravær efter et halv år, tages du til samtale om hvorvidt du vil fortsætte på idrætsordningen.

Lektiehjælp

Til de idrætselever, som er optaget på Team Danmark ordningen findes mulighed for at søge om suppleringstimer. Tal med idrætskoordinatoren på dit gymnasium om, hvordan du skal gøre dette.

Til de idrætselever, der er optaget på Gentofte Ordningen findes der også mulighed for at søge et begrænset antal suppleringstimer. Tal med idrætskoordinatoren på dit gymnasium om, hvordan du skal gøre dette.

Idrætskoordinator

På hvert gymnasium udpeges en idrætslærer, som du kan konsultere i forbindelse med de helt særlige udfordringer du, som elitesportsudøver, kan stå overfor.

Idrætskoordinatorerne er følgende:
Gentofte HF: Trine Jørgensen
Ordrup Gymnasium: Thomas Høxbro Mørk
Øregård Gymnasium: Line Birch Overby
Gammel Hellerup Gymnasium: Mads Bønnelycke Ziebell

Vejledning

Alle idrætskoordinatorerne er uddannet indenfor ledelse af talent og vil kunne vejlede dig i forhold til udfordringer med skole eller sporten.

Intromøde

I starten af hvert skoleår inviteres til et introduktionsmøde, hvor du kan møde rektor, kommunens idrætskoordinator, idrætskoordinatorerne, ansvarlig for basistræning, fysioterapeut, trænere fra de idrætsspecifikke morgentræninger, sportspsykolog og andre idrætselever.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for optagelse på eliteidrætslinjen på gymnasiet og HF er 1. marts. Ansøgningsfristen følger ansøgningsfristen for ansøgning til optagelse på gymnasier.  

Bemærk at du også skal søge om optagelse på Gentofte HFOrdrup GymnasiumØregård Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium på www.optagelse.dk  samtidig med at du sender en ansøgning om optagelse på eliteidrætsordningen til Gentofte Kommune. 

Ansøgningen til Gentofte Idrætsordning finder du også nederst på denne side under ”dokumenter”. Sammen med den udfyldte ansøgning, skal du vedlægge en udtalelse fra dit idrætsforbund, hvor idrætsforbundet bekræfter, at du dyrker idræt på et højt niveau. Ansøgningen skal sendes til fritid@gentofte.dk

Vil du høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte Ordrup Gymnasium og Øregård Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium

Du er også meget velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskonsulent
Nanna Lykke Merrild
Nalm@gentofte.dk og 3998 5047.