Frivilligcenter og selvhjælp Gentofte

Vil I invitere nye borgere med flygtningebaggrund ind i jeres forening og skabe grobund for fællesskab? Og har I brug for hjælp, inspiration eller støtte? Så kan Frivilligcenteret hjælpe.

Rigtig mange foreninger vil gerne byde lokalsamfundets nye borgere velkomne i deres aktiviteter, men savner viden og ideer til hvordan det skal gribes an. Det er en ny målgruppe og måske rejser der sig praktiske spørgsmål og overvejelser omkring den bedste proces.

Frivilligcenter og selvhjælp Gentofte har sammensat en vejledning som foreninger kan bruge til at skabe overblik, få inspiration til hensigtsmæssige tiltag og vide om støttemidler. I vejledningen gennemgås de forberedende øvelser, der er eksempler på tiltag, der kan skabe den gode velkomst samt beskrivelse af vilkår for flygtninge i Gentofte.

For overblik over puljer i Gentofte, som foreninger kan søge, se her –Find en pulje. Læs om kontingentstøtte her – Fritidspas.

Frivilligcenteret har afholdt netværksmøde for interesserede foreninger og aktører på området og kan altid kontaktes for råd og vejledning.

Kontakt centerleder Betty Thøgersen, Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Byens Hus, Hellerupvej 24, 1,  2900 Hellerup, tlf. 39 40 46 48, eller på mail: centerleder@frivilligcentergentofte.dk 

Se mere her Frivilligcenter og selvhjælp Gentofte

Læs mere i Inspirationsfolder til foreninger

Læs mere i Foreningsvejledningen

Læs mere om frivillighed i Gentofte Kommune