Vidarskolen

Skolen har adgang fra Brogårdsvej eller via stisystem fra Gentofte Sø og Brobæk Mose. På Brogårdsvej er der cykelsti og om morgenen nedsat hastighed til maks. 40 km/t.

Sådan færdes du omkring skolen:

Som forældre er man rollemodel for sit barn, og børn kopierer de voksnes adfærd. Brug cykelhjelm, spænd sikkerhedsselen og overhold færdselsreglerne. Vælg en sikker rute til skole og træn den sammen. Den sikreste rute er ikke nødvendigvis den korteste, men kan være, hvor der er sti, lysreguleret fodgængerfelt eller andet som gør vejen mere sikker. Giv barnet en stille morgenstund ved at tage af sted og ankomme i god tid til skolen.

Det anbefales at anvende Kys og Kør område på Brogårdsvej. Her er det mellem kl. 7:30 og kl. 8:30 muligt at sætte barnet af, uden at forældrene forlader bilen. For at sikre en god trafikgennemstrømning i Kys og Kør området, er det vigtigt at respektere, at området kun er for ind- og udstigning. Der er ligeledes parkeringsmuligheder foran skolen på Brogårdsvej. Hvis der parkeres på villaveje, så vis hensyn og undlad at parkere foran indkørsler. Parkeringspladsen på skolen er forbeholdt skolens personale.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Vidarskolen

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,