Søgårdsskolen

Søgårdsskolens hovedbygning ligger på C.L. Ibsens Vej 3. Derudover findes der en afdeling på C.L. Ibsens Vej 60 og en afdeling på Gersonsvej 41. Nedenstående gælder for hovedafdelingen på C.L. Ibsens Vej 3.

Sådan færdes du omkring skolen:

Søgårdsskolens elever skal kunne færdes sikker og ansvarligt i trafikken. Derfor opfordres alle voksne til at være gode rollemodeller. Sørg for at udstyr på cykler med mere overholder lovens krav.

For at begrænse trafikken omkring skolen, bør elever, der har mulighed for selv at færdes i trafikken, sættes af et stykke fra skolen og gå det sidste stykke. Respekter skolepatruljen, der står foran skolen på C.L. Ibsens Vej og benyt denne som overgang, når den er til stede.

Det anbefales at biltransport omkring skolen begrænses. Hvis eleverne har mulighed for at færdes i trafikken bør de gå fra parkeringspladsen ved Kirketorvet eller Paul Petersens Vej. Bilister opfordres til at sænke farten på vejene og undgå U-vendinger omkring skolen. I tidsrummet fra kl. 7:30 til kl. 8:30 er der indkørselsforbud for motoriseret trafik fra Paul Petersens Vej mod C.L. Ibsens Vej. Respekter forbuddet, der er med til at fremme gennemstrømningen af trafikken på C.L. Ibsens Vej.

Der er indrettet en Kys og Kør zone foran skolen på C.L. Ibsens Vej. Her er det muligt at holde et par minutter og hjælpe eleven af sted, uden at forlade bilen. Dit barn bør af sikkerhedshensyn forlade bilen mod fortovet. Når du ankommer til Kys og Kør så sørg for at køre så langt frem i zonen som muligt.

Respekter taxaerne og Gentofte busserne, som mange børn transporteres med til og fra skole. De har behov for at holde tæt på indgangen til skolen på C.L. Ibsens Vej, så børnene ikke nødvendigvis skal krydse vejen. Der findes to handicapparkeringspladser ved skolen, som er forbeholdt biler med handicapskilt.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatrulje m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Søgårdsskolen

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,