Sct. Joseph Søstrenes Skole

Skolen ligger i Ordrup og har indgang fra Skovkrogen. Det anbefales at elever cykler eller går til skole. På Skovkrogen er der lavet bump og anbefalet hastighed er maks. 30 km/t. Ordrupvej har cykelsti på begge sider.

Sådan færdes du omkring skolen:

Som forældre er man rollemodel for sit barn, og børn kopierer de voksnes adfærd. Brug cykelhjelm, spænd sikkerhedsselen og overhold færdselsreglerne. Vælg en sikker rute til skole og træn den sammen. Den sikreste rute er ikke nødvendigvis den korteste, men kan være, hvor der er sti, lysreguleret fodgængerfelt eller andet, som gør vejen mere sikker. Giv barnet en stille morgenstund ved at tage af sted og ankomme i god tid til skolen.

Et godt stisystem fra de omkringliggende veje giver god adgang til skolen for gående og cyklende. Forældre opfordres til at sikre, at udstyret på børnenes cykler er i orden.

Foran skolen på Skovkrogen er der skolepatrulje mellem kl. 8:00 og kl. 8:10. Respekter skolepatruljen og hjælp dem med at hjælpe dine børn.

For at fremme trafikgennemstrømningen er der om morgenen fra kl. 7:30 og kl. 8:30 indkørsel forbudt fra Ordrupvej, så kørselsretningen forløber fra Skovgårdsvej mod Ordrupvej. På store dele af Skovkrogen er der parkeringsforbud og standsningsforbud i mellem kl. 7:00 og kl. 9:00 – orienter jer ved skiltningen. Det anbefales at anvende Kys og Kør området på Skovkrogens østlige side. Her er det muligt at sætte barnet af, uden at forældrene forlader bilen. For at sikre en god trafikgennemstrømning i Kys og Kør området, er det vigtigt at respektere, at området kun er for ind- og udstigning.

Du kan også vælge, at sætte dit barn af eller parkere på en af de omkringliggende villaveje, hvorfra barnet på fortov og sti kan gå sikkert det sidste stykke til skolen. Undgå i den forbindelse at parkere foran indkørsler. Det er muligt at parkere ved Sct. Andreas Kirke på Ordruphøjvej, hvorfra Nonnestien leder direkte ned til skolen.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Sct. Joseph Søstrenes Skole

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,