Ordrup skole

De fleste af skolens elever er bosiddende tæt på skolen. Det er derfor oplagt at lade børnene cykle eller gå til skolen. På Ordrupvej og Fredensvej er der cykelstier i begge sider. Skolen opfordrer forældre til at sikre, at børnene bruger cykelhjelm og at udstyr såsom lygter og reflekser er i orden.

Sådan færdes du omkring skolen:

Indgangen til skolen kan ske fra flere forskellige veje. Hovedindgangen ligger på Grønnevænge, der mellem kl. 7:30 og kl. 8:30 er lukket for motoriseret trafik fra Brannersvej mod Friservej. Derudover er det muligt at komme til skolen fra Fredensvej og Ejgårdsvej.

Mange elever skal krydse den trafikerede Fredensvej på deres vej til skolen. Fredensvej krydses mest sikkert i fodgængerfeltet ved Ejgårdsvej, hvor der om morgenen er skolepatrulje fra kl. 7:40 til kl. 8:00. Respekter skolepatruljen og hjælp dem med at hjælpe dine børn.

Overhold færdselsloven og vis hensyn til dine medtrafikanter. Tag af sted og ankom i god tid til skolen.

Hvis du vælger at køre dit barn i skole, anbefales det at anvende Kys og Kør zonerne på enten Fredensvej eller Grønnevænge. Her sættes barnet af og hjælpes af sted uden, at forældrene forlader bilen.

Der er parkeringsplads ved Ejgårdsvej og foran skolen på Grønnevænge. Du kan også vælge at sætte dit barn af på et sted tæt på skolen, hvorfra barnet på fortov og stier kan gå sikkert det sidste stykke til skolen. Det kunne f.eks. være gennem Ordrup Park.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatrulje m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Ordrup Skole

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,