Maglegårdsskolen

De fleste elever er bosiddende i og omkring kvarteret, og det er oplagt at lade børnene cykle eller gå til skole. Skolen ligger ud til Bregnegårdsvej, hvor der er cykelsti på begge sider af vejen. Bregnegårdsvej har hastighedsbegrænsning på 40 km/t om morgenen.

Sådan færdes du omkring skolen:

Et godt stisystem fra de omkringliggende villaveje giver god adgang til skolen for gående og cyklende. Forældre opfordres til at sikre, at udstyret på børnenes cykler er i orden.

Om morgenen kan det være hektisk for både forældre og børn at komme i skole. Giv barnet en tryg og god start på dagen ved at tage af sted og ankomme i god tid til skolen. Sænk farten omkring skolen, vis hensyn og overhold færdselsloven.

I lyskrydset ved Maglemosevej/Bregnegårdsvej er der skolepatrulje mellem kl. 7:40 og kl. 8:00. Respekter skolepatruljen og hjælp dem med at hjælpe dine børn.

Hvis du vælger at køre dit barn, er der foran skolen et Kys og Kør område på Maglegård Skolevej. Her er det muligt at sætte barnet af, uden at forældrene forlader bilen. For at sikre en god trafikgennemstrømning i Kys og Kør området, er det vigtigt at respektere, at området kun er for ind- og udstigning. Ønsker du at parkere, anbefales det at anvende parkeringspladsen ved Maglegårdshallen.

Du kan også vælge, at sætte dit barn af på en af de omkringliggende villaveje, hvorfra barnet på fortov og stier kan gå sikkert det sidste stykke til skolen. Undgå i den forbindelse at parkere foran indkørsler.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Maglegårdsskolen

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,