Tryg og sikker skolevej

Vejen til skole skal være sikker og tryg. Gentofte Kommune støtter aktiviteter, som kan være med til at skabe de rette rammer for børnene i trafikken.

Det bedste er at lære børnene at gå og gebærde sig korrekt i trafikken, og det skal gøres inden de bliver for store. Det skal sidde i rygraden på børnene, hvad der er farligt og hvorfor.

Skolevejen træner trafiksikkerheden

  • Hvis man går eller cykler til skole, skaber man mere ro omkring skolevejen
  • Er man i bil kan man jo parkere lidt væk fra skolen og gå det sidste stykke vej 

En tryg og sikker skolevej skabes ikke af myndighederne og skolen alene. Kommunen kan lægge veje om, ændre på adgangsforhold og parkeringsmuligheder, politiet kan give parkerings- og færdselsbøder, men lige lidt hjælper det, hvis ikke alle tager medansvar.

Børn kan mere end man tror, når de går I trafikken. Hvad enten børnene er store eller små skal man huske, at cyklen ikke er legetøj. Vi anbefaler at alle bruger cykelhjelm.

Mentalt er børn først klar til at cykle alene i trafikken når de er 11 – 12 år gamle. Indtil da skal de følges med en voksen der kan støtte og vejlede dem.

Politiet kommer på alle kommunens skoler

Politiet kommer enten 1. skoledag eller til første forældremøde og taler med de nye forældre om tryg og sikker skolevej.

Træn sikker skolevej med dit barn

Du kan hjælpe dit barn med at blive fortrolig med vejen til og fra skole. Sammen kan I se træningsvideoer om sikker adfærd i trafikken, ligesom I kan planlægge og træne jeres skolevej. Kortet nedenfor viser de enkelte skoler, som også kan findes i venstre menuen. I det dynamiske kort er det muligt at søge på jeres adresse, zoome og se de forskellige trafikforanstaltninger omkring skolerne.

Se kort over de enkelte skolers placering

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,