Undervisning af basiselever fra 6 -13 år

Nyankomne tosprogede elever fra 0.- 6. klasse får et undervisningsforløb, som er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Formålet er at introducere eleverne til at gå i dansk skole.

Vitos Velkomstklasser

Undervisning af nyankomne elever mellem 6 – 13 år

Nyankomne elever mellem 6 og 13 år bliver tilbudt undervisning i en af ViTos Velkomstklasser. Formålet med undervisningsforløbet er at eleverne lærer tilstrækkeligt dansk til at kunne indgå i en almen klasse.

Der undervises 30 timer om ugen i velkomstklassen. Eleverne er i velkomstklassen fra 4 uger op til 2 år afhængig af elevernes skolebaggrund og sproglige forudsætninger. Når eleverne udsluses fra ViTos Velkomstklasser til almen klasser foregår det i dialog mellem forvaltningen, ViTo og forældrene. Når der er truffet afgørelse om klassetrin og skoleplacering tager ViTo kontakt til den pågældende skole og laver konkrete aftaler om overgangen til almen klasse.
Undervisningen i velkomstklasserne foregår mandag til fredag fra 8 til 14 på hhv. Skovshoved skole (mellemtrinnet) og Bakkegårdsskolen (indskolingen).

Skolestartere

Nyankomne elever i 0. klasse med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i dansk som andetsprog får som udgangspunkt to individuelle timer i dansk som andet sprog.
Hvis der på en skole er 4 til 5 skolestartere i 0. kl. med et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog kan ViTo etablere et sprogbånd, hvor eleverne sammen får undervisning i dansk som andet sprog i en time om dagen. 
Der tilbydes altid vejledning af personalet i forhold til dansk som andetsprog samt i forældresamarbejdet.
Overgangen fra en velkomstklasse til en almen klasse foregår i dialog mellem forældre, ViTo og forvaltningen. 

Kontakt info: Afd. leder ViTo-skole:

Anne Højberg Thomsen
Tlf.: 92 43 21 21, mail: anht@gentofte.dk

Konsulent i Børn og Skole:

Jacob Berger Strønæs Tlf.: 29 29 21 47, mail: jbe@gentofte.dk