Modersmålundervisning

Ansøgning om modersmålsundervisning for skoleåret 2021 – 2022 er lukket.
Ansøgning for skoleåret 2022-2023 er fra 1.marts 2022 til 1.april.2022.

Gentofte Kommune tilbyder i samarbejde med andre kommuner modersmålsundervisning for undervisningspligtige børn i 0.- til 9. klasse, der bor i kommunen og forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt i Grønland eller på Færøerne.
Der kan kun søges gratis undervisning i ovennævnte staters hovedsprog. Udgifter til denne undervisning dækkes af Gentofte Kommune.

Tilbuddet gives i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 689 af 20.06.2014.

Oprettelse af hold er betinget af antallet af ansøgninger ved ansøgningsfristens udløb. Oprettelse af undervisningshold forudsætter mindst 12 elever og en kvalificeret underviser.
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdighed i at forstå og anvende modersmålet i skrift og tale og øger deres kendskab til oprindelseslandets kultur.
Der undervises af lærere med uddannelse fra hjemlandet eller Danmark eller af lærere, som på en anden måde har kvalificeret sig til at undervise inden for det pågældende område.
Lærerne er forpligtede til at undervise efter danske bestemmelser. Forældrene kan derfor ikke forvente, at undervisningen er den samme som i hjemlandet.