Tosprogede børn og unge

Basisundervisning af tosprogede børn og unge i Gentofte Kommune varetages af ViTo, som er Gentofte Kommunes videnscenter for tosprogede elever.


ViTo yder en helhedsindsats over for nytilkomne familier, som taler et andet sprog end dansk. Det vil sige, at i det omfang, ViTo møder et behov hos familierne eller hos barnet, bliver der taget hånd om det inden placering på en af kommunens folkeskoler.

ViTo varetager også sprogvurdering af kommunens tosprogede elever, vejledning af lærere på alle kommunens skoler i forhold til tosprogede elever og deres familier, vejledning af forældre med anden etnisk baggrund og meget andet.

Undervisningens organisering

Basisundervisningen er den i loven beskrevne undervisning, som skal gives til de elever, der ikke kan få udbytte af den almindelige klasseundervisning. Organiseringen af basisundervisningen tilrettelægges og koordineres af ViTo. Eleverne modtager basisundervisning dels i en velkomstklasse, men også på hold (netværksklasse) og som individuel undervisning på distriktsskolen. Den individuelle undervisning foregår i samarbejde med elevens klasselærer i eller uden for undervisningen.

Skolehjem samarbejde

ViTo har 2 skole-hjem medarbejdere. Skole-hjem vejlederne har mulighed for at støtte forældre i forhold til de mange nye aktiviteter og krav skolen stiller, samt hjælpe forældrene godt i gang med skole-hjem samarbejdet. Skole-hjem vejlederne har et tæt samarbejde med netværkshuset.   

Der kan etableres kontakt til skole-hjem vejlederne via koordinatorerne i ViTo. 

Koordinatorer i ViTo
Anne Højbjerg Thomsen (13-18 årige)
Tlf.: 92 43 21 21
email: anht@gentofte.dk

Konsulent i Børn og Skole

Jacob Berger Strønæs
Tlf.: 29 29 21 47 / 39 98 54 00
email: jbe@gentofte.dk