Privatskoler

Frie- og private grundskoler er selvejende institutioner, og brugerne skal betale en egenbetaling, som fastsættes af den enkelte skole.

Hvis dit barn skal starte i privatskole, er det meget vigtigt, at du meddeler dette ved skoleindskrivningen gennem det digitale link. Dels fordi Gentofte Kommune skal sikre, at alle børn får undervisning, og dels fordi vi skal kende det antal børn, der skal have plads i 0. klasserne i kommunens 11 folkeskoler.

I Gentofte Kommune er der 6 privatskoler. Her kan du læse mere om Læs mere om de enkelte privatskoler.

Bernadotteskolen

Kontaktoplysninger

Hellerupvej 11, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 12 15
E-mail: kontoret@bernadotteskolen.dk
Hjemmeside: www.bernadotteskolen.dk 
Skoleleder: Marina Kaiser
Viceskoleleder: Lars Erik Storgaard
Forretningsfører: Kurt Gerhardt Jensen
Koordinator, The Little House: Alastair Robertson
Sekretær: Susanne Schäffer Meile

Beskrivelse af skolen

Alsidigt skolemiljø med særlig musisk-praktisk profil. Historisk knyttet til den såkaldte reform-pædagogiks humanistiske værdigrundlag, men i øvrigt ubundet af pædagogisk dogmatik.
Elevtal: 590
Dansk afdeling: 2 spor 0. - 9. kl,
“International 10. kl.”
Klassekvotient: 23
International, engelsksproget afdeling: ”The Little House”
5 klasser hver svarende til 2 danske klassetrin.
SFO (”Legestuen”) for 0. - 3. kl.

Busses Skole

Kontaktoplysninger

Mosebuen 1 , 2820 Gentofte
Tlf. 39 69 00 54
E-mail: kontor@busses.dk
Hjemmeside: www.busses.dk
Skoleleder: Bjarne Højlund
Viceskoleleder: Peter Steffensen
SFO (minibussen): Bente Bosse
Sekretær: Jeanette Gudbergsen og Trine Louise Willer

Beskrivelse af skolen

Busses Skole er oprettet i 1917 af Kirsten Busse som en lille overskuelig skole, hvor der er mulighed for at skabe en balance mellem krav og tryghed, der bevirker, at børnene i samvær med kammerater og lærere kan udvikle sig og lære i eget tempo og nå så langt, som den enkelte har mulighed for. Skolen er således et sted, hvor børnene indbyrdes og børn og voksne arbejder og lærer sammen og derigennem giver barnet såvel den mangesidige stimulering, der viser muligheder, som den tryghed, der giver mod til udfoldelse. Et godt sted at lære – og et godt sted at være.
Elevtal: 290
1 spor: Begynderklasse til 6. kl.
2 spor: 7. 8. og 9. klasse
Minibussen (SFO) for 0. - 2.kl.
Bussen (Fritidsklub): 3. - 5. kl.

Kildegård Privatskole

Kontaktoplysninger

Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup
Tlf. 39 75 03 33
E-mail: kildegaard@kildegaard.dk
Hjemmeside: http://www.kildegaard.dk
Skoleleder: Hans Kristensen

Beskrivelse af skolen

Kildegård Privatskole er en kulturbærende, traditionsrig skole, hvor høj faglig kvalitet og dannelse er grundlaget for at forberede eleverne til et videre uddannelsesforløb.
Fra børnehaveklasse til 10. klasse er tryghed, faglighed og kreativitet bærende for undervisningen.
I børnehaveklassen har vi blandt andet:
- Undervisning kl. 8-13 i trygge rammer
- Liniefagslærere i dansk, matematik og musik, som fortsætter i de følgende klasser.
- Bodyguardsordning, hvor hvert barn har tilknyttet en elev fra 4. klasse.
- Tur til skolens lejr i Jægerspris hvert år – fra 1. klasse med overnatning.
- Morgensang hver dag
- Et år fyldt med traditioner: Høstfest – Skolens fødselsdag med optræden af børnehaveklassernes elever – Juleklippedag – Juleafslutning i Helleruplund Kirke – Temadage – Forårskoncert – Trafikarrangementer.
Fritidsordning for børnehaveklasse – 5. klasse.
Elevtal: 803

Rygaards Skole

Kontaktoplysninger

Bernstorffsvej 54, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 10 53
E-mail: admin@rygaards.com
Hjemmeside: www.rygaards.com
Skoleleder: Charles Dalton

Beskrivelse af skolen

Kristen skole på katolsk grundlag. Grundlagt 1909
Dansk & international engelsksproget afdeling
Elevtal: 896
Børnehaveklasse - 9. kl. Reception –Year 11
Hit-Fritten tlf.39 47 31 12 ( 12 - 17)
Fritidsforening: tlf. 39 62 24 67 (14-16 man-tors)

Sct. Joseph Søstrenes Skole

Kontaktoplysninger

Skovkrogen 19-21, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 12 82, fax 39 64 12 61
E-mail: info@sct-joseph.dk
Hjemmeside: www.sct-joseph.dk
Skoleleder: Georg Høhling

Beskrivelse af skolen

Sct. Joseph Søstrenes Skole,  grundlagt i 1888, er en selvejende katolsk institution, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn.
2 spor: børnehaveklasse - 9. kl.
Fritidsordning: Bh.kl. - 3.kl.
Elevtal: 453

Vidar Skolen

Kontaktoplysninger

Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 71 18, fax 39 65 50 22
E-mail: kontor@vidarskolen.dk
Hjemmeside: www.vidarskolen.dk

Beskrivelse af skolen

Vidar Skolen er en af 17 Rudolf Steiner skoler i Danmark. Den er en lærerstyret, eksamensfri og karakterfri skole, hvor eleverne ikke adskilles på grund af forskelligartede begavelser. Gennem 12 års undervisning, hvor der lægges lige stor vægt på kunstneriske, håndværksmæssige og intellektuelle fag, lærer eleverne at udvikle alle deres evner og at beundre det, de andre elever er særligt dygtige til.
1 spor: Børnehaveklasse + 1. til 12. klasse
Skolefritidsordning for Bh.kl. og for 1. til 4. klasse
Åben hver dag til kl. 16.00
Alle elever møder dagligt på skolen kl. 8.00
Elevtal: ca. 350