SSP - rådgivning og kontakt

SSP samarbejdet forebygger ungdomskriminalitet gennem en lang række indsatser og tilbud.

SSP er et samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi, som har til formål at forebygge kriminaliteten blandt børn og unge op til 29år. SSP’s arbejde er netværksbaseret og består derfor af en lang række samarbejdspartnere i skoler, institutioner, ungdomsuddannelser, idrætsforeninger m.fl. 

SSP arbejder både med individbaseret enkelsager og med gruppeorienterede sager. Udgangspunktet for SSP’s involvering i de specifikke sager, er forebyggelsen af ny kriminalitet. En stor del af SSP’s arbejde består desuden af forældresamarbejde.

Har du generelle spørgsmål eller ønsker du råd og vejledning fra SSP Gentofte kan SSP-Konsulent Melanie Brøndal Krommes kontaktes på tlf. 92434142 eller mail: meln@gentofte.dk  

Gadeteam – tryghedsskabende indsats på gadeplan

Gadeteamet udfører opsøgende arbejde blandt børn og unge, på gadeplan i Gentofte Kommune.

Gadeteamets opgave er at være opsøgende i forhold til børn og unge, der viser tegn på mistrivsel og udvikling i negativ retning samt, at være åben for kontakt overfor alle børn og unge i Gentofte Kommune.

Gadeteamets arbejdstid er som udgangspunkt fredag og lørdag fra kl. 16-01.

Vagttelefon til Gadeteamet: 4013 5650. Det er muligt at lægge en besked på telefonsvareren, hvorefter Gadeteamet vil vende tilbage til dig.

Er du vidne til noget ulovligt, skal vagtcentralen hos Nordsjællands Politi kontaktes på tlf. 114.

Læs mere om Gadeteamet i Gentofte

Den Boligsociale indsats

De boligsociale medarbejdere er organiseret under SSP og giver kommunen mulighed for, at lave helhedsorienterede og sammenhængende indsatser på tværs af boligområderne.

De boligsociale medarbejdere arbejder først fremmest for at skabe et godt naboskab, tryghed og øget trivsel i boligområderne. En vigtig opgave er at være i dialog med beboerne og understøtte velfungerende boligområder. Lige så vigtigt er det, at alle relevante parter inddrages – det kan være sundhedsplejersker, gartnere, skolefolk, rådgivere, ejendomsmestre, beskæftigelsesområdet og mange andre.

Den boligsociale indsats arbejder, som udgangspunkt Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken.

Kontakt til boligsociale medarbejdere 

De boligsociale medarbejdere kan kontaktes via disse oplysninger:

Ida Tindbæk tlf. 92 43 06 23, mail: ijt@gentofte.dk eller Rafik,  tlf. 92 43 07 37, mail: rafb@gentofte.dk 

Leder af SSP 

Leder af SSP, Pernille Ødegaard Skovsted, kan kontaktes på tlf. 40 53 30 06 eller mail: pede@gentofte.dk

Forebygger i Nordsjællands Politi - Gentofte

Kontakt Martin Justesen på tlf. 72 58 66 17 eller mail mju002@politi.dk