Synlig læring

I Gentofte Kommune arbejder vi med synlig læring, som den læringsstrategiarbejder, der skal bidrage til, at vores elever udnytter og udvikler deres ressourcer makismalt.

Synlig læring tager udgangspunkt i, at alle børn kan lære mere. Både de børn vi i  dag har svært ved at løfte, de, der klarer sig fint, og de, der har særlige forudsætninger. Tilgangen bygger på omfattende viden om, hvad der skaber vækst i børn og unges læring. Én af grundantagelserne er, at børn og unge bliver mere motiverede og får øget indflydelse på læring, når de ved:

 • Hvor skal jeg hen?
 • Hvor langt har jeg rykket mig indtil nu?
 • Hvad er mit næste skridt?

 

Vi arbejder med:

 • få overskuelige mål for ethvert bar og enhver ung
 • at dokumentere læring
 • digitale læringsplaner i systemet MinUddannelse, der sikrer synlighed af - og fælles viden og dialog - om elevens læring
 • at holde feedbacksamtaler mellem barn (eller ung) og voksen

Gentofte Kommune er under overskriften "Alle børn skal lære at lære mere" en del i et udviklingssamarbejde med Rudersdal og Gladsaxe Kommune, der omfatter kompetenceudvikling af alle lærere, pædagoger og ledere i kommunerne. Slutmålet for udviklingsarbejdet er, at vi i 2019 er så langt, at:

 • Eleverne kender deres lærningsmål og kan forklare hvor de er, hvor de skal hen og hvordan de kommer derhen.
 • Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression.
 • Vi giver og modtager effektiv feedback på alle niveauer.
 • Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtigste udsagn om vores betydning for elevens progression.

Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.