GFO Ordrup

Adresse

Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 3998 5959

GFO Ordrup er en skolefritidsordning beliggende på Ordrup

GFO'en er en idræts-GFO og har plads til 280 børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00-8.00 og 11.30-17.00

Fredag: 7.00 - 8.00 og 11.30 - 16.00

Lukkedage og åbningstider i ferieperioder kan læses på Ordrup Skoles hjemmeside.

Der er en kommunal lukkeuge i uge 29.

Leder:
Jakob Kolding
Særlige bemærkninger:
-

GFO Ordrup danner hver dag en aktiv, udfordrende og udviklende ramme for ca. 280 børn i indskolingen på Ordrup skole.

Vi lægger i GFOen vægt på at arbejde med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppe, så alle børn tilegner sig stærke sociale kompetencer, lærer og for-står værdien ved fællesskabet og oplever tryghed og omsorg i hverdagen.

Vi lægger vægt på, at alle børn skal udfordres i forhold til deres egen udvikling og samtidig indgå i et forpligtende fællesskab med respekt for forskelligheden.

Vi er bevidste om, at vi arbejder med børnenes fritid og lægger vægt på at introducere børnene for en bred vifte af æstetiske, musiske og kropslige aktiviteter for at klæde dem på til at træffe valg omkring deres eget fritidsliv og udfordre dem i forskellige arenaer. Derudover er fællesskabsnormer vigtige i vores dagligdag, hvor børnene er vigtige medskabere af alt fra valg af aktiviteter til tilberedning af den daglige eftermiddagsmad.

Vi arbejder målrettet på at udnytte mulighederne som en stor GFO giver, samtidig med at sikre nærhed og tætte relationer i hver afdeling.

Vi arbejder integreret med skolens øvrige medarbejdere for at skabe den bedste dag - hver dag - og arbejder professionelt i et ansvarsfuldt samarbejde mellem børn, medarbejdere og forældre. Vi er bevidste om forældrenes betydning for barnets læring og udvikling og vores ansvar i forhold til det.

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,