Fritidsklub

Efter skoletid kan børn fra 4. til og med 6. klasse gå i fritidsklub

Pladserne i de enkelte fritidsklubber tilbydes, som treårigt forløb med henblik på at sikre et sammenhængende forløb for børnene i fritidsklub. Børn, der tilbydes plads i 4. klasse, er garanteret fortsættelse i samme fritidsklub i 5. og 6. klasse.

Der er ikke pladsgaranti i fritidsklubberne. Pladserne i de enkelte fritidsklubber fordeles efter princippet yngste barn først. Tilbuddet er omfattet af reglerne om søskenderabat.

Ind- og udmeldelse

Forældrene skal selv indmelde deres barn i fritidsklub via Den Digitale Pladsanvisning.

Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Ved udmeldelse af fritidsordningen skal forældrene selv udmelde barnet via Den Digitale Pladsanvisning.

Fristen for udmeldelse er enten den 15. eller den 30. i hver måned.

Har du spørgsmål vedr. ind- og udmeldelse i fritidsklub, skal du kontakte Pladsanvisningen på tlf. 39 98 00 00.

Takster

Aktuelle takster for Gentofte Kommunes fritidsklubber for 2019 kan du se her. Der er søskendetilskud til fritidsklub i 4. og 5. klasse og mulighed for at søge fripladstilskud dvs. enten økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Bemærk, at såfremt dit barn går i fritidsklub i en anden kommune, kan egenbetalingen for fritidsklubben være enten dyrere eller billigere end et tilsvarende klubtilbud i Gentofte Kommune.
For mere information om dette, kontakt venligst Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i fritidsklub

.

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,