Fokus på elever med særlige forudsætninger

Vi ved, at der - på baggrund af bl.a. erfaringer fra andre lande – blandt elever i en helt almindelig klasse kan findes helt op til 15-20 % med særlige og exceptionelle forudsætninger for at lære.

Denne elevgruppe underpræsterer ofte i folkeskolen, og selvom disse børn og unge er fagligt stærke, kan de ofte være socialt svage.

De har ofte et lavt selvværd, har dårlige arbejds- og studievaner, har vanskeligt ved at fastholde koncentrationen og bliver passive deltagere eller forstyrrende i undervisningen. I værste fald dropper de ud af det videre uddannelsesforløb.

Hvis disse børn accepteres af fællesskabet, ses af lærerne, bliver forstået, imødekommet og udfordret, er de i stand til ikke kun at udvikle egen faglighed, men også at hæve det faglige niveau for hele klassen. Derfor er det alfa og omega at de rette kompetencer er til stede i elevernes læringsmiljø.

Netop sikringen af at de rette kompetencer er til stede lokalt ude på skolerne, er grundlaget for arbejdet i kommunes videnscenter for undervisningsindsatsen og det pædagogiske arbejde omkring elever med særlige forudsætninger – også kaldet BMSF (Børn med Særlige Forudsætninger).

Videnscenteret består af lærere og pædagoger, der er trænet i at spotte elever med særlige forudsætninger, og trænet i at løfte fagligheden og den sociale trivsel blandt disse børn og unge. De tager ud på kommunens skoler for at vejlede og understøtte kolleger i deres praksis omkring de underydende elever gennem konkrete undervisningsmetoder og gennem brug af specifikke pædagogiske værktøjer. 

Videnscenteret er også en ressource i forhold til forældre, som kan have mange spørgsmål og bekymringer i forhold til disse børn. Forældre har jo en naturlig interesse i at deres barn ses, udfordres og stimuleres der, hvor de er.

Succeskriteriet for videnscenterets arbejde er at eleverne:

  • Ses, imødekommes og udfordres i deres læringsmiljø
  • Accepteres af og indgår i de fællesskaber, der er i og omkring skolen.

 

For mere information, kontakt:

Koordinator
Jan Andreasen
Mail: Janx1546@gskoler.dk