Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2019

Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune

Kvalitetsrapporten er et kommunalt værktøj, der understøtter systematisk evaluering og kvalitetsopfølgning på kommunalt niveau.

Rapporten dokumenterer kvaliteten på dagtilbudsområdet i 2019. Elementer som indgår:

• Introduktion af dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune
• Strukturel kvalitet
• Proceskvalitet
• Resultat-kvalitet

Rapporten indeholder en sammenfattende helhedsvurdering, hvori kvaliteten er vurderet.  
Hvert andet år udarbejdes der en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. 

 Kvalitetsrapporten hentes via dette link