Familiecentret

Familiecentret er et tilbud til børn, unge og deres familier i Gentofte Kommune, som har behov for rådgivning, behandling og praktisk vejledning.

Familiecentret består af:

Åben Anonym Rådgivning

Her kan familier, børn eller unge henvende sig direkte enten telefonisk eller personligt, hvis de har behov for rådgivning i forhold til deres livssituation. Samtalerne er anonyme og er gratis, hvorfor du ikke skal have en henvisning fra Børn og Familie.

Se link vedrørende telefonnr., åbningstid og adresse på siden Åben Anonym Rådgivning

Familiebehandling, familiekonsulenter og kontaktpersoner

Disse tilbud gives hvis

  • et barn er i vanskeligheder i forhold til familie eller kammerater
  • forældre eller andre er bekymrede for, hvordan barnet har det
  • skilsmisse, alvorlig sygdom eller andet, der har slået familien ud af kurs
  • familielivet opleves som kompliceret eller konfliktfyldt
  • en ung har behov for en voksenstøtte i forhold til eget liv, uddannelse, kriminalitet, misbrug

Hvordan bliver man henvist

Hvis der er behov for enten familiebehandling, familiekonsulent eller en kontaktperson til en ung, skal du henvises af en sagsbehandler i Børn og Familie. Har du en sagsbehandler i forvejen skal du kontakte denne. Er du ikke kendt i forvejen i Børn og Familie skal du kontakte vagthavende sagsbehandler.

Medarbejderne i Familiecentret er udlært personale enten som pædagog, psykolog eller socialrådgiver. De har mange års erfaring inden for rådgivning og behandling i forhold til børn og familier.

Læs mere på Familiecentrets egen hjemmeside via link nederst på siden.

Hvor kan du finde os
  

  • Gentoftegade 71 - 2820 Gentofte
  • Telefon 39 98 41 41

Ansvarlig for siden:

Børn og Familie
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,