Genvejsmenu

Tosprogede børn

Kommunen prioriterer at integrere tosprogede børn i dagtilbud for at forberede barnet på skolestart.

Formålet er at styrke barnets dansksproglige udvikling samt at understøtte barnets/familiens integration. Det betyder, at vi tilstræber, at samtlige tosprogede børn kommer i dagtilbud, inden de påbegynder skolegangen.

Sprogstimulering

Ifølge Dagtilbudslovens § 11 skal alle tosprogede børn ved treårsalderen modtage sprogstimulering, hvis de skønnes at have behov for det.

Sprogstimulering for tosprogede småbørn (3-6 årige) 

Tosprogede småbørn tilbydes på lige fod med etsprogede børn en sproglig vurdering ved 3-års alderen.

Hvis der på baggrund af vurderingen viser sig at være et behov for særlig tilrettelagt sprogstimulering, er denne obligatorisk, dvs. forældre har pligt til at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og sprogstimulering.

Sprogstimulering for tosprogede småbørn i Dagtilbud

Dagtilbud varetager den særligt tilrettelagte sprogstimulering for børn i kommunens daginstitutioner og dagplejen. Ud fra en faglig vurdering gives tilbuddet når barnet fylder 3 år. Dagtilbud varetager den særligt tilrettelagte sprogstimulering for børn i kommunens daginstitutioner og dagplejen. Ud fra en faglig vurdering gives tilbuddet når barnet fylder 3 år.

Konsulenten for tosprogede småbørn giver råd og vejledning i arbejdet med børnene og i samarbejde med forældrene.

Det enkelte barn tilbydes en årlig dansksproglig screening. Formålet er at gøre sprogstimuleringen så målrettet som muligt, samt give barnet optimale muligheder for at udvikle dansksproglige kompetencer på et niveau, der giver barnet mulighed for at deltage ligeværdigt i skolens liv ved skolestart.

Tolkebistanden anvendes i institutionerne efter behov.

Sprogstimulering for tosprogede børn som ikke går i daginstitution

Forældre har pligt til at lade deres barn optage i sprogstimulerings tilbuddet i form af en plads i dagtilbud 30 timer om ugen, hvis en sprogvurdering viser at barnet har behov for sprogvurdering.

Da barnet er omkring 3-års alderen får forældrene henvendelse fra kommunen om barnets sprogvurdering.