Kompetencecentre til børn fra 0 - 6 år

Kompetencecentre

Et kompetencecenter er et almindeligt dagtilbud, der har enkelte pladser til børn med særlige behov. Gentofte Kommune har 6 kompetencecentre. Som udgangspunkt er alle børnene i forskellige børnefællesskaber sammen med deres kammerater. I dagtilbuddet ligger så muligheden for sideløbende at tilrettelægge en indsats efter det enkelte barns behov, f.eks. træning. Nogle af de 6 kompetencecentre har specialgrupper, hvor børnene samles i mindre børnefællesskaber. Andre har som udgangspunkt børnene inkluderet i børnegrupperne på de forskellige stuer. De 6 kompetencecentre er målrettet til børn med særlige behov.

Målet med de 6 kompetencecentre

Kommunens overordnede mål for de 6 kompetencecentre er, at sikre en god opvækst og skabe lige muligheder - for alle børn. Kompetencecentrene bygger på servicelovens formålsparagraffer, hvor hovedprincipper om inkludering og lige vilkår vægtes højt. Ved tilbud om plads i et særligt tilbud er det ikke nødvendigvis en forudsætning, at barnet har fået stillet en lægelig diagnose. Der skal dog være en psykologisk vurdering, der beskriver barnets ressourcer og vanskeligheder. En diagnose kan være behjælpelig, men er ikke en forudsætning. Kommunen stiller et kompetencetilbud  til rådighed på baggrund af en faglig og individuel vurdering af det enkelte barns særlige behov. Vurderingen foregår i tæt dialog med forældrene.

Værdigrundlag for kompetencecentrene

Værdigrundlaget for kompetencecentrene bygger på et inkluderende menneskesyn. Et menneskesyn med fokus på alles ret til lige vilkår, ret til forskellighed og ret til at deltage aktivt i børnefællesskaber. Fællesskab, leg og venskaber med andre børn udvikler børnene.

Pædagogiske udviklingsprojekter i de 6 kompetencecentre

Medarbejdere og ledelse i kommunens 6 kompetencecentre deltager i udviklingsprojekter med temaer som f.eks. rummelighed og social inklusion, udvikling af det tværfaglige samarbejde og udvikling af metoder til skriftlig dokumentation. Du kan læse mere om Inklusionsprojektet nedenfor.  

Ansvarlig for siden:

SUS Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,