PPR tilbyder hjælp til unge i psykisk mistrivsel

Unge bosat i Gentofte Kommune mellem 13 og 17 år som oplever, at bekymringer og svære følelser forhindrer dem i at leve det ungdomsliv de ønsker, kan få hjælp i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Når bekymringer og følelser fylder for meget

Der kan være mange grunde til, at nogle  unge har mange bekymringer og følelser der kan være svære for dem selv at håndtere og som kan være så overvældende, at det kan spænde  for det man som ung gerne vil. Når en ung oplever ikke at trives psykisk, påvirker det ofte hele familien. Det kan gøre det svært for børn, unge og forældre at finde overskud til at klare dagligdagens udfordringer.

Hvad kan være tegn på psykisk mistrivsel?

Når bekymringer og følelser fylder for meget kan det betyde, at den unge bliver forhindret i at tage i skole, får svært ved at koncentrere sig og begynder at trække sig fra vennerne og andre sociale sammenhænge. Det kan være en måde den unge forsøger at få bekymringerne og følelserne til at fylde mindre.

Ofte vil der dog ske det, at der bliver flere ting at bekymre sig om og endnu stærkere følelser  der overvælder den unge  og gør det endnu sværere at komme tilbage i trivsel.

Få hjælp til at mindske bekymringerne  og forstå følelserne

Det er muligt at få det anderledes og få skabt plads til de ting der har betydning for den unge og for familien. Det er ikke meningen, at man som ung skal være i psykisk mistrivsel og det går ofte ikke over af sig selv. Det kan derfor være vigtigt at søge hjælp:

Psykologer i PPR kan hjælpe unge:

Kontakt PPR

Kontakt PPR på tlf. 3998 4231 for at høre mere om muligheden for at få tilbudt et forebyggende behandlingsforløb.

En del af projekt STIME

PPRs nye indsatser er en del af et samarbejdsprojekt mellem syv kommuner og Region Hovedstaden om en "Styrket Tværsektionel Indsats for børn og unge MEntale sundhed (STIME).

Læs mere om STIME