STIME skal hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel

Med projektet STIME tilbyder Gentofte Kommune lettere behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Målet er at sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø - inden problemerne vokser sig store.

Forløb til 3-17 årige i psykisk mistrivsel

Gentofte Kommune tilbyder forløb til familier med børn og unge, der har udfordringer med relation til ét af STIMES spor. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt.

 Skræddersyede forløb i fire spor:

1. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (3-10 år)

2. Når bekymring eller tristhed fylder for meget (13-17 år)

3. Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år)

4. Når svære følelser fører til selvskade (13-17 år)

Bag om projekt og partnerskab

Der er på landsplan et stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker barnets/den unges funktionsniveau og kan betyde, at de klarer sig dårligere fagligt og socialt. Hele familien bliver ofte ramt, og såvel barnet/den unge som forældrene kan have svært ved at finde overskud til at klare hverdagslivet.

Hjælp i nærmiljøet inden problemerne vokser sig store

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp fra familien, så barnet/den unges tilstand ikke bliver forværret. Samtidig er det en fordel, at familiens tilknytning til nærmiljøet og hverdagslivet bliver påvirket mindst muligt. Derfor er Gentofte Kommune sammen med seks andre kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden gået sammen i projektet ´Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed´ (STIME).

Formålet med STIME er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykiatrisk lidelse. Projektet er finansieret af satspuljen ´Fremskudt funktion´ med i alt 67 mio. kr. og løber i perioden 2018-2021.

Kontakt for mere information

Gentofte@gentofte.dk Att. PPR STIME

 

 

Ansvarlig for siden:

PPR-Psykologer
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 40329356