Orienterende samtaler med PPR

En orienterende samtale er et tilbud til forældre og personale i dagtilbud/skole om en uformel faglig dialog. En orienterende samtale kan være med en psykolog, logopæd og sundhedsplejerske fra Gentofte kommune.

Hvis forældre har bekymringer eller spørgsmål vedr. deres barn, de ønsker at drøfte, kan en orienterende samtale arrangeres. Det samme gælder personale, som har behov for en faglig dialog om et barn, en børnegruppe eller en konkret faglig udfordring. Målet med samtalen er at give generel faglig vejledning og eventuelt afklare udviklingsmæssige, sundhedsmæssige og pædagogiske spørgsmål i forbindelse med et barn eller en børnegruppe.   

Orienterende samtaler kan foregå med en eller flere parter

En orienterende samtale kan foregå med både forældre og personale fra dagtilbuddet/skolen, men forældre eller personale kan også hver for sig aftale en samtale.

En orienterende samtale kan arrangeres med enten en psykolog, logopæd eller sundhedsplejerske, men vi bestræber at yde tværfaglig rådgivning, hvis dette menes at være relevant i forhold til det tema, som ønskes drøftet.

Orienterende samtale og fortrolighed

Den orienterende samtale er fortrolig. Der videregives ikke oplysninger til tredjepart med mindre der er en bekymring for barnets trivsel og udvikling i et sådant omfang, at der skal underrettes om denne. Her har PPR og Sundhedsplejens medarbejdere oplysningspligt, der indebærer skærpet pligt til at videreformidle oplysninger omkring bekymrende forhold for børn og unge.

En orienterende samtale kan ikke omhandle et navngivent barn, uden at forældrene har givet tilladelse til dette, men samtaler kan føres uden at barnets identitet bliver oplyst. Der oprettes ikke journal og eventuelle notater fra samtalen bliver destrueret efter samtalen.

Orienterende samtale aftales via mail

Den orienterende samtale foregår typisk i dagtilbuddet/skolen og vi afsætter en time til en samtale.
Samtalen aftales bedst via mail med psykolog og/eller talehørekonsulent tilknyttet barnets dagtilbud/skole

På 0-6 års området kan henvendelse også ske til:
Psykolog Kristine Kleist Svendsen ksve@gentofte.dk
Logopæd Brit Lauridsen Brla@gentofte.dk
Sundhedsplejerske Pernille Bundgaard Skov pebs@gentofte.dk

 

Ansvarlig for siden: