Sundhedspleje til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle spædbørns- og småbørnsfamilier.

Kontakt ml. barn og mor

Barselsbesøg

Hvis I udskrives fra hospitalet indenfor de 3 første døgn, eller har født hjemme, tilbydes I et barselsbesøg.

Barselsbesøget varer ca. 30 minutter og fokus vil være:

  • Vejning af barnet
  • Rådgivning om amning
  • Rådgivning om det nyfødte barn
  • Mors velbefindende efter fødslen

Spædbørnsbesøg

Når I er blevet forældre, kan I få besøg af en sundhedsplejerske.
Hjemmebesøgene følger barnets alder:

  • Barselsbesøg på 4. - 6. døgn
  • Etableringsbesøg A1: 8 - 10 dage
  • A2: 3 - 4 uger4 uger
  • B1: 2 – 3 måneder
  • C1: 4 -6 måneder
  • D1: 8 -10 måneder

Besøgene varer cirka en time.

Graviditetsbesøg efter behov.

Hvis I adopterer et barn, er I altid velkomne til at kontakte Sundhedsplejen med henblik på et besøg.

Har I yderligere behov for råd og vejledning af sundhedsplejersken, er det muligt at få ekstra hjemmebesøg.

Når barnet er over et år, kan I altid genoptage kontakten til sundhedsplejersken, hvis I har spørgsmål.

Hvis I er i tvivl om, hvilken sundhedsplejerske I skal kontakte, så ring på tlf. nr. 3998 4130 mellem kl. 12.30 – 13.30.

Ønsker I en anden sundhedsplejerske end den, I har fået tildelt, så ring eller skriv til lederen af Sundhedsplejen.
 

Mødregruppe

Du har mulighed for at deltage i en mødregruppe, som Sundhedsplejen opretter. Formålet med grupperne er at du kan få kontakt til andre mødre og drøfte relevante emner. 

Gruppen begynder, når dit barn er mellem en og tre måneder. Starttidspunktet afhænger af, hvor mange børn der bliver født i lokalområdet. Grupperne består af ca. seks mødre, som bor i samme bydel.

Sundhedsplejersken inviterer til det første møde og sørger for, at mødregruppen kommer godt i gang.
Har du lyst til at deltage i en mødregruppe, så tal med din sundhedsplejerske om dette.

Der tilbydes også grupper på tværs af lokalområderne for eksempel for mødre med tvillinger og for engelsktalende mødre.

Fædre

Far for livet

Konsultation i sundhedsplejen

Tirsdag mellem kl. 14.00 – 15.30 er der mulighed for at komme til konsultation, efter nærmere aftale med din sundhedsplejerske.

Sted: Børn og Skole, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.