At få barn

Hvis du har fået eller venter barn, er der en lang række informationer og tilbud, der er relevante for dig.

Du kan benytte dig af kommunens tilbud:

  • Du kan booke plads til dit barn i institution eller dagpleje umiddelbart efter fødslen.
  • Du kan få tilbud fra sundhedsplejen
  • Du kan få tilbud fra tandplejen
  • Du kan få helbredsundersøgelser og vaccinationer til barnet hos din egen læge

På borger.dk kan du læse mere om: Adoption, børn med handicap, børneydelser, dåb og navngivning, faderskab, forældremyndighed, graviditet og fødsel, helbredsundersøgelser og orlov.