Drift og vedligeholdelse

I Gentofte Kommune tændes og slukkes vejbelysningen af fotoceller, som registrerer hvor lyst/mørkt, der er udenfor. Derved sikrer vi optimale forhold for trafikken og tryghed for borgere, der færdes på gaden.

Gadebelysning på Rosenvej

Drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommunes vejbelysningsanlæg varetages af Eltel Networks A/S, som udfører serviceeftersyn og forebyggende vedligeholdelse af vejbelysningen samt udbedring af fejl og skader.

Udbedring af fejl og skader

Der er aftalt følgende fem kategorier af udrykningstider til fejludbedring af udendørsbelysningen i Gentofte Kommune (pr. 1. august 2016):

Kategori 1:

Udbedring af fejl påbegyndes senest 2 timer efter kendskab.
Dette vedrører større fejl og udfald, såsom strømafbrydelse, væltede master og skabe, spændingsberøringsfare, hvor der er fare for trafikanter eller trafikkens afvikling.

Kategori 2:

Udbedring af fejl påbegyndes ved førstkommende arbejdsdag efter kendskab.
Dette vedrører uregelmæssigheder, der ikke umiddelbart er til fare for trafikken og større strækninger uden lys dvs. 5 lamper eller flere, der er placeret efter hinanden.

Kategori 3:

Udbedring af fejl løses inden for en uge efter kendskab.
Dette vedrører mindre strækninger uden lys dvs. 3-5 lamper der er placeret efter hinanden.

Kategori 4:

Ved første lejlighed, dog senest 3 uger efter fejlmelding.
Dette vedrører fejl af vedligeholdsmæssig karakter der ikke har funktionsmæssig betydning, herunder fejl på enkelte lyskilder.

Kategori 5:

Ved mindre alvorlige fejl hvor udbedringen kræver materialer eller materiel, som efter aftale ikke haves på lager og som har en leveringstid på over en uge.

Serviceeftersyn

Undrer du dig over, at vejbelysningen nogle gange er tændt i dagtimerne, så skyldes dette sandsynligvis, at Eltel Networks er i gang med et serviceeftersyn på belysningen i dit område. Eltel Networks udfører serviceeftersyn på belysningen i kommunen 4 gange om året.

Hvornår tænder og slukker lyset?

Vejbelysningen tænder og slukker efter fotoceller, som registrerer hvor lyst/mørkt, der er. Det betyder, at lyset ikke tænder på et bestemt tidspunkt, men efter hvor mørkt, det er.
Den samlede brændtid på et år er ca. 4.100 timer. Det svarer til, at vejbelysningen i gennemsnit er tændt ca. 11,2 timer i døgnet.

Flytning af vejbelysningsmaster eller el-skabe

Hvis du ønsker at flytte en vejbelysningsmast eller et el-skab, f.eks. hvis du har fået tilladelse til at etablere en ny kørende adgang til din grund, vil det fremgå af tilladelsen, at du selv skal betale alle udgifter i sagen. Du kan søge om flytning af vejbelysningsmasten eller el-skab samtidig med ansøgningen om ny adgang eller ændring af eksisterende adgang.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,