Genvejsmenu

Ukrudtsbekæmpelse

Som en ekstra service har kommunen fejet og bekæmpet ukrudt på fortove og gangstier gennem en årrække. Som grundejer er du dog stadig forpligtet til at renholde og ukrudtsbekæmpe fortovet ud for egen ejendom.

Grundejerne i Gentofte Kommune skal selv holde deres fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Du må ikke bruge kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler på offentlige fortove og gangstier i Gentofte Kommune. 

Kommunen bekæmper ukrudt ved varmtvandsbehandling i hele vækstsæsonen fra primo april til ultimo oktober, ca. 6 gange årligt. Fortovene fejes en enkelt gang efter vinterperioden samt én gang omkring løvfaldsperiodens slutning. Det kan være svært at komme frem med vores materiel på grund af parkerede biler. Dette gør, at vi ikke altid får det fulde udbytte af ukrudtsbekæmpelsen. Hvis dine buske og hække ikke er klippet ind til skel, kan dette også vanskeliggøre ukrudtsbekæmpelsen.

Du kan læse meget mere om, hvad du som grundejer selv skal gøre på siden om renholdelse af veje og fortove og Beskæring.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,