Adgang fra vejen til din grund

Hvis du vil anlægge en ny adgang fra vejen til din indkørsel eller have, eller du vil ændre på den, du har, skal du søge om tilladelse hos Park og Vej, som er vejmyndighed i kommunen.

Overkørsel til privat grund

Adgangen fra vejen til din grund kaldes en kørende eller gående adgang. Du skal have tilladelse fra kommunen, før du går i gang med at etablere, flytte, ændre eller nedlægge en kørende eller gående adgang til din egen grund.

Se billeder af forskellige typer kørende adgange

Krav til adgangen

Som grundejer står du selv for at få arbejdet udført af en entreprenør. Du kan læse om kravene til udførelsen af arbejdet, materialer m.m. i Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej

Private fællesveje

Hvis din ejendom ligger på en privat fællesvej, skal du stadig søge om tilladelse hos kommunen, men også undersøge, om der er vedtaget særlige regler for kørende og gående adgange på din vej. Du skal også have ja til dine planer fra vejens øvrige ejere og vejberettigede.

Er du i tvivl, om du bor på en offentlig eller en privat fællesvej, kan du finde svaret på siden om vejklasser

Ansøgning om tilladelse

Du skal sende ansøgningen til Park og Vej på e-mail til Park-Vej@gentofte.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

  • en beskrivelse af arbejdet
  • en målsat skitsetegning, hvor det tydeligt fremgår, hvor adgangen skal placeres, med mål fx i forhold til skel mod nabogrund eller en fast genstand (en mur, et træ eller lignende)
  • om adgangen skal bruges til køretøjer over 3500 kg
  • om der er en eksisterende adgang, der skal nedlægges
  • om der er særlige forhold, fx rendestensbrønd, teleskab, belysningsmast, bump, m.v.

Læs mere om ansøgningens indhold og om særlige forhold i Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej  

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte Park og Vej på telefon 39 98 81 00 eller via e-mail til Park-Vej@gentofte.dk.

Færdigmelding og godkendelse af arbejdet

Når arbejdet er udført, skal du færdigmelde det til syn ved at sende en e-mail til Park-Vej@gentofte.dk. Hvis der er mangler i arbejdet, får du besked om det.

Når arbejdet er godkendt, overtager kommunen drift og vedligeholdelse af adgangen. Du må først bruge den kørende adgang, når den er godkendt.

Hvad koster det?

Det er gratis at søge om tilladelse, men som grundejer betaler du selv for udgifterne til etablering, ændring eller nedlæggelse af adgangen og eventuel flytning af skabe, master eller lignende.