Tilgængelighed i byen

Tilgængelighed er til glæde for alle mennesker, uanset om de har en funktionsnedsættelse eller ikke.

En funktionsnedsættelse bliver først til et handicap, når man møder barrierer i det omgivende miljø. Når barriererne fjernes og tilgængeligheden øges, kan handicappet formindskes eller elimineres.

Gentofte Kommune arbejder løbende på at forbedre veje, gader, fortove og pladser med henblik på at gøre dem tilgængelige for alle.

Tilsvarende gælder det for kommunens ejendomme.

Som eksempel kan nævnes kommunes udvikling af tilgængelighedsruter samt arbejdet med at gøre skoler og biblioteker tilgængelige for alle borgere.

Fysisk tilgængelighed i kommunens bygninger

Hjemmesiden godadgang.dk giver en oversigt over tilgængelighedsforholdene i kommunens ejendomme og visse udendørsarealer

 

Det er Gentoftes overordnede mål at hindre, at der skabes unødige barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser på deres rejse mellem hjemmet og f.eks. institutioner, arbejdspladser og indkøb m.m.