Trafikkampagner

Trafikkampagner handler om, at få os alle til at ændre adfærd, når vi færdes i trafikken. I Gentofte Kommune samarbejder vi med vores lokale politi og med Rådet for Sikker Trafik om trafikkampagner.

Her kan du få et overblik over de trafikkampagner som Gentofte Kommune deltager i. Du kan også læse mere om Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsarbejde i kommunens Trafikpolitik fra 2009.

5. klassernes Cykeldag

 

Der afholdes cykeldag for 5. klasserne på kommunens skoler. Her skal alle eleverne ud cykle i nærområdet på 3 planlagte ruter. Alle elever får veste på, og forældrene skal sørge for, at cykler og cykelhjelme er klar til dagen.

 

Skolestartskampagne

Gentofte afvikler hvert år i tæt samarbejde med kommunens skoler en skolestartkampagne, der primært er målrettet på de nye elever i børnehaveklasse og deres forældre.

Træn sikker skolevej med dit barn

Du kan hjælpe dit barn med at blive fortrolig med vejen til skole ved at se træningsvideoer om sikker adfærd i trafikken 

Kampagne for skolernes 9. klasser

På skolerne afvikles der - udover skolestartskampagnen - et arrangement for 9. klasserne.

Arrangementet tager udgangspunkt i en trafikinformatørs beretning om eget færdselsuheld og grunden til, at han/hun i dag sidder i kørestol.

Kampagnen omhandler emner som spiritus, forsikringssager i forbindelse med spiritus-uheld, førstehjælp mv.

Samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

En vigtig opgave for Gentofte Kommune er samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik og de øvrige lokale trafiksikkerhedsråd i landet.

De typiske kampagner, som udvikles i dette samarbejde er:

  • Hastighedskampagner
  • Spritkampagner
  • Selekampagner
  • Krydskampagner

Styrken i kampagnerne er det lokale islæt, hvor afstanden til målgruppen er meget lille.  

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,