Støjhandlingsplan 2021-2026

Gentofte Kommune har kortlagt trafikstøjen fra de større veje i kommunen og på baggrund af denne udarbejdet Støjhandlingsplan 2021-2026

 Kortlægningen og støjhandlingsplanen skal i henhold til lovgivningen omfatte alle større veje, jernbaner og lufthavne i Danmark samt alle større samlede byområder med mere end 250.000 indbyggere. Gentofte Kommune har ansvaret for kortlægningen for trafikstøj fra kommunale veje.

Trafikstøjen fra veje i Gentofte Kommune er blevet kortlagt, og på baggrund af kortlægningen er forslag til støjhandlingsplan 2021-2026 udarbejdet.

Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 var udsendt i offentlig høring fra den 29. oktober 2020, til og med den 23. december 2020. I høringsperioden modtog Gentofte Kommune 78 høringssvar.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. marts 2021 besluttet at endelig vedtage "Støjhandlingsplan 2021-2026". Støjhandlingsplanen blev vedtaget med 18 stemmer (C,A,B,V,F) for og 1 stemme (Ø) imod.

Med afsæt i den vedtagne støjhandlingsplan og de mange borgerhenvendelser i den gennemførte høring arbejdes der aktivt og løbende videre med initiativer og konkrete tiltag til bekæmpelse af støj.

Der foreligger stemmeforklaring fra (Ø).

Se planen her

Se Støjhandlingsplan 2021-2026.

For en printet version, kontakt Mette Melcher på mail metm@gentofte.dk eller på telefon direkte 39 98 31 06.

Kontaktperson

Planlægger Mette Melcher - Telefon direkte 39 98 31 06.

 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,