Tids- og trafikstyring

Der findes både tids- og trafikstyrede signalanlæg, og der er en række forskellige fordele ved hver af disse anlæg.

Signalanlægget Niels Andersens Vej / Hans Jensens Vej

Hovedparten af Gentofte Kommunes signalanlæg er tidsstyrede signalanlæg. Det vil sige, at der er faste grøntider og skiftevis grønt i krydsets forskellige retninger.

De resterende signalanlæg er trafikstyrede signalanlæg, hvor grøntiden tilpasses den aktuelle trafikmængde, og hvor trafikanterne anmelder grønt signal ved tryk på fodgængertryk eller ved passage henover detektorspoler, der er nedfræset i kørebanen.

Desuden findes der i Gentofte Kommune et mindre antal trafikstyrede signalanlæg med såkaldt al rød hvile funktion, hvor signalanlægget venter med rødt signal i alle retninger, når der ikke er registreret trafikanter i eller i nærheden af signalanlægget.

Du kan se hvilke signalanlæg, som er tidsstyrede, trafikstyrede eller har trafikstyring med al rød hvile funktion på dette Oversigtskort over signalanlæg (pdf-fil) eller i linkboksen nedenfor.

Tidsstyrede signalanlæg

Hovedparten, dvs. 48 af Gentofte Kommunes 67 signalanlæg, er tidsstyrede signalanlæg.

I tidsstyrede signalanlæg er der en fast omløbstid/cyklus, faste grøntider og skiftevis grønt signal for de enkelte kørselsretninger i krydset.

Der er ofte forskellige signalprogrammer på en dag, f.eks. et morgen- eller et eftermiddagsprogram, som er i stand til effektivt at håndtere myldretiden eller et dagsprogram, som kan give en hurtig trafikafvikling på de tidspunkter af døgnet, hvor der kun er lidt trafik på vejene, bl.a. i aftentimerne og i weekenderne.

Tidsstyrede signalanlæg med samme omløbstid/cyklus kan ofte koordineres, således at der opnås en ”grøn bølge” mellem signalanlæggene.

Trafikstyrede signalanlæg

Der er etableret trafikstyring i mere eller mindre grad i 13 af Gentofte Kommunes 67 signalanlæg.

I trafikstyrede signalanlæg er der ingen fast omløbstid/cyklus og ingen faste grøntider – kun faste sikkerhedstider. Grøntidernes længde afgøres på baggrund af det aktuelle antal trafikanter i signalanlægget og giver derved en optimal grøntid og et minimum af spildtid i anlægget. Resultatet er en fleksibel og hurtig trafikafvikling.

I trafikstyrede signalanlæg er det nødvendigt at anmelde for at få grønt signal. Anmeldelsen sker enten ved tryk på et fodgængertryk eller ved passage henover en detektorspole. En detektorspole er en ledning, som er nedfræset i asfalten, og som er i stand til at registrere, hvis der passerer en bil, motorcykel, cyklist eller knallert henover spolen.

Trafikstyrede signalanlæg har ofte mange detektorspoler, og en enkelt ødelagt spole kan ændre markant på grøntidsfordelingen i et signalanlæg.

Trafikstyrede signalanlæg med al rød hvile funktion

I 6 af Gentofte Kommunes 67 signalanlæg er der etableret trafikstyring med en såkaldt al rød hvile funktion.

Al rød hvile betyder, at signalanlægget viser rødt signal i alle kørselsretninger, når der ikke er registreret trafikanter i nærheden af anlægget. Dette har en hastighedsdæmpende virkning, idet bilister, der ser et rødt signal på afstand, ofte fastholder eller reducerer deres hastighed, mens bilister, der ser et grønt signal på afstand, ofte øger hastigheden for lige at nå med over krydset.

Desuden giver al rød hvile en mulighed for et hurtigt skift til grønt signal – hvilket især er gavnligt for sideretningen, som derved ikke behøver vente på, at der først skal blive rødt i hovedretningen.

Signalanlæg med al rød hvile funktion kan udføre en såkaldt al rød vending. Dette betyder, at trafikanterne kan opleve, at signalanlægget går fra grønt til rødt, hvorefter signalet igen bliver grønt i samme retning, uden at der har været grønt for den tværgående retning. Dette sker, når et køretøj anmelder grønt signal i signalanlægget, umiddelbart efter at signalanlægget er gået i al rød hvile. 

Alle trafikanter i trafikstyrede signalanlæg skal anmelde for at få grønt. I signalanlæg med al rød hvile funktion kan det derfor være nødvendigt for venstresvingende cyklister selv at sørge for at få grønt enten ved at trykke på et fodgængertryk i nærheden eller ved at køre om bag stopstregen på den modsatte retning.