Elektroniske farttavler

Fart er et særligt fokusområde i kommunens Trafikpolitik fra 2009. Derfor er der opsat variable elektroniske hastighedstavler foran 5 af Gentofte Kommunes skoler, da kommunen ønsker, at bilisterne er ekstra opmærksomme og sætter farten ned.

Elektronisk hastighedstavle på Brogårdsvej

Høj fart er det, der gør forskellen fra, om et trafikuheld ender med et bøjet cykeldæk eller en alvorlig personskade.

De variable elektroniske hastighedstavler er opsat af trafiksikkerhedsmæssige grunde, idet vi ønsker at reducere hastigheden på vejene foran disse skoler på de tidspunkter, hvor der færdes flest børn omkring skolerne, dvs. i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen. 

Placering af tavlerne

Tavlerne er placeret på følgende adresser:

  • Maglegårdsskolen - på Bregnegårdsvej ved Maglemosevej og på Hartmannsvej ved Vingårds Allé
  • Munkegårdsskolen - på Vangedevej ved Frændevej og ved Munkehøj
  • Rygaards Skole - på Niels Andersens Vej ved Bernstorffsvej og ved Rygårdscentrets indkørsel
  • Tjørnegårdsskolen - på Brogårdsvej ved Tjørnestien og ved Ved Stadion
  • Tranegårdsskolen - på Gersonsvej ved Tranegårdsvej, ved Duntzfeltz Allé og ved Ahlmanns Allé

Lovgivning

På de variable elektroniske hastighedstavler ses en hastighedsangivelse på ”40 km/t” samt en strækning, f.eks. "0-200 meter" samt teksten "Skole".

Tavlen betyder, at der på de næste 200 meter er en lovpligtig hastighed på 40 km/t - og at årsagen hertil er den nærliggende skole.

Vær derfor opmærksom på, at hvis den variable elektroniske hastighedstavle er tændt, og du kører over 40 km/t, så kan dette give anledning til en bøde eller et klip i kørekortet.

Når de variable elektroniske hastighedstavler er slukkede gælder den almindelige lovpligtige hastighed. Denne er 50 km/t foran alle fem ovenstående skoler.

Beskrivelse af tavlerne

De variable elektroniske hastighedstavler tænder og slukker i henhold til et indbygget ur.

Tavlerne er opbygget med små diodelys og indeholder en auto­ma­tisk lysregulering, hvilket sikrer en dæmpet lysstyrke i mørke og en maksimal lysstyrke på sol­skinsdage.

Når tavlerne ikke viser lovpligtig hastighed på 40 km/t, viser de bilernes aktuelle hastighed på samme måde som de mobile fartmålere "Din fart".

Tændingstidspunkter for tavlerne

De variable elektroniske hastighedstavler er tændt på skoledage på følgende tidspunkter:

  • Maglegårdsskolen - kl. 7.30 - 8.30 samt kl. 14 - 17
  • Munkegårdsskolen - kl. 7.30 - 8.30 samt kl. 13 - 17
  • Rygaards Skole - kl. 7.45 - 9.15 samt kl. 13 - 15
  • Tjørnegårdskolen - kl. 7.30 - 8.30 samt kl. 13.30 - 14.45
  • Tranegårdsskolen - kl. 7.30 - 8.30 samt kl. 13 - 17 

Der er forskellige tændingstidspunkter for de 5 skoler. Dette skyldes først og fremmest, at der er GFO-ordning på Maglegårdsskolen, Munkegårdsskolen og Rygaards Skole og tæt på Tranegårdsskolen indtil kl. 17, hvorimod Tjørnegårdskolens GFO ikke er beliggende på selve skolen. Der er derfor et behov for et kortere tændingstidsrum ved denne skole. Desuden er der også en senere mødetid for eleverne på Rygaards Skole om morgenen.

De variable elektroniske hastighedstavler er slukkede i skolernes ferieperioder.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,