Parkering, transport og trafiksikkerhed

Gentofte Kommune ønsker at udvikle transporten, så den er grøn, nem, sund og sikker. Vi udvikler transporten med fokus på adfærd, løbende test af potentialet i nye løsninger og indgåelse af samarbejder/partnerskaber.

I 2009 fik Gentofte Kommune sin Trafikpolitik. Læs Trafikpolitikken her (pdf)

Fremtidens Transport

Gentofte Kommune besluttede i 2020 fem pejlemærker, der skal sikre, at vi udvikler transporten i den rigtige retning, hvor vi imødegår de største samfundsmæssige udfordringer og behov og samtidig udnytter potentialet i den teknologiske udvikling. Pejlemærkerne er samskabt af borgere og politikere i opgaveudvalget Fremtidens Transport. Læs Fremtidens Transport - grøn, nem, sund og sikker.

Trafiksikkerhedsplan

Gentoftes trafiksikkerhedsplan 2017-2020 beskriver, hvordan der arbejdes med at skabe en god trafikadfærd i Gentofte Kommune. Gentofte kommune skal fortsat anvende ressourcer på fysiske forhold, men vil øge fokus på trafikadfærd, nudging og ”smart by” løsninger. Læs mere om Trafiksikkerhedsplanen her.

Parkeringszoner og beboerlicenser

Pr. 15 maj 2011 er der indført parkeringszoner to stedet i Gentofte Kommune. I begge områder kan beboerne gratis få beboerlicenser, som fritager dem fra de parkeringsrestriktioner, som ellers gælder i zonerne. Læs mere om parkeringszoner og beboerlicenser her.