Tværkommunalt natur- og miljøsamarbejde

Gentofte arbejder sammen med Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner på natur- og miljøområdet.

Det primære formål med natur- og miljøsamarbejdet er at højne kvaliteten og effektiviteten af miljøtilsynsarbejdet.

Samarbejdet foregår på forvaltningsniveau, idet de 7 kommuner ikke har afgivet nogen formel kompetence til samarbejdet.

Samarbejdet ledes af en styregruppe bestående af de daglige ledere af natur- og miljøarbejdet i de 7 kommuner.

Samarbejdet sker indenfor områderne:

  • Virksomhedstilsyn
  • Jord- og grundvandsforureninger
  • Grundvand og drikkevand
  • Klima og agenda 21
  • Natur

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,