Genvejsmenu

Jord i byen

Folketinget har besluttet, at al jord i byzoner som udgangspunkt skal klassificeres som lettere forurenet. Det betyder, at hele Gentofte Kommune skal betragtes som lettere forurenet.

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jord er lettere forurenet, du skal regne med, at det er den.

Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv samt anvendelse af forskellige brændselstyper.

Korrekt håndtering af jorden

Du skal være opmærksom på, at lettere forurenet jord skal håndteres miljømæssigt og sundhedsmæssigt korrekt og der er en række forhold du skal være opmærksom på, hvis du skal fjerne jord fra din grund. Der skal tages prøver til analyse for at dokumentere jordens forureningsgrad og flytningen af jorden skal anmeldes til kommunen.   Læs mere om flytning af jord i venstremenuen.

Erklæring vedr. uforurenet grund

Hvis du som grundejer selv foranstalter en forureningsundersøgelse på din grund, og denne godtgør at grunden ikke er forurenet, kan kommunen udstede en erklæring om dette. Erklæringen undtager ikke grunden fra områdeklassificering, og giver ikke ejeren fritagelse for reglerne omkring jordflytning. Men erklæringen om at jorden ikke er forurenet, kan vedlægges anmeldelsen ved en evt. jordflytning fra grunden.  

Haven

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du skal fjerne den, men husk at børn er følsomme over for forurening. Ved simple forholdsregler kan du nedsætte denne risiko. Et par gode råd i hverdagen kan fx være at vaske hænder, når I har været i haven samt at dyrke grøntsager i ren jord. Læs mere i pjecen "En hverdag med jord i byen - gode råd", via link her på siden.

Læs mere

Du kan finde vejledningen om områdeklassificering på Miljøstyrelsens hjemmeside.

På Retsinfo's hjemmeside kan du finde Jordforureningsloven samt Bekendtgørelse om lettere forurenet jord.

På Region Hovedstadens hjemmeside kan du læse mere om forureningskortlægning af ejendomme.